Categorie: Oud-leden

Afscheid van Tim Krooneman als groepsvoorzitter eind januari 1978

Na bijna 30 jaar lidmaatschap van De Geuzen vertrok ik, Tim Krooneman, naar Zwolle

We verhuisden met ons gezin daar heen omdat mijn werkgever Philips vond dat ik de functie van ISA-manager (Informatie Systemen en Automatisering) kon vervullen in de fabriek waar elektro-lytische condensatoren worden gemaakt.

Dat vertrek bij de Geuzen verliep niet ongemerkt, want alle groepsleden, veel ouders, bestuursleden van het district Arnhem en anderen, waren op een zaterdagmiddag naar een zaal in “Het Dorp” aan de Heijenoordseweg gekomen.

(door op een foto te klikken, kun je de gehele foto in een wat groter formaat bekijken), 

Het ere-lidmaatschap dat mij die middag werd verleend, betekende dat ik lid van De Geuzen én Scouting Nederland bleef. . . .. Voor Scouting Nederland was niet zo moeilijk. Enkele maanden nadat we in Zwolle woonden melde ik me bij de districtsvoorzitter van Overijsselse Vechtstreek in Dalfsen. Daar werd speladviseur voor verkenners, padvindsters/gidsen en zeeverkenners (Admiraliteit de Hanze) in het gebied dat zich uitstrekte van Hardenberg , Ommen, Dalfsen, Zwolle, Hattem, Kampen, Zwartsluis tot Emmeloord. Daar kon ik veel vrije tijd aan besteden.

Dat Jan Prenger, die mij bij De Geuzen opvolgde als groepsleider, eind 1979 de groep ook zou verlaten voor een baan in Zwolle, was toen niet te voorzien. In December kwam hij met zijn gezin op enkele minuten afstand van ons huis in de Aa-landen van Zwolle wonen! In 1980 waren we beiden nog enkele keren aanwezig bij de groepsraden van De Geuzen in Arnhem om mogelijke knelpunten te helpen oplossen. Jan werd in het district speladviseur voor welpen, kabouters, Esta’s en Bevers!

Indirecte invloed van de Zwervers op De Geuzen

Om meer historische informatie van De Geuzen te achterhalen (vóór hun jaar van oprichting: 1946),

zocht ik bij de voormalige leiding van de Zwervers.

 

 

Al eerder bleek dat in 1933 de eerste groeps- en verkennersleider van De Zwervers de toen 26-jarige A.M.C. van Leeuwen was. Hij woonde met zijn vrouw en hun 4 zonen in de van Ruisdaelstraat 14, dus dichtbij hun groepshuis in het koetshuis van Huize Zypendaal. Die vier zonen, Koje, Robert, Ewout en Wolfert waren allen lid van De Geuzen. Op deze foto van 1952 staat Ewout op de achterste rij als 7e welp van links en Wolfert middelste rij geheel rechts. De foto linksonder van het troepkamp 1953. De 2e verkenner van rechts is Koje. Op de rechterfoto, ook uit 1953, is Robert de                                                                                                            verkenner die links van de vlag staat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste welpenleidster van De Zwervers was mevr. A. van Rijn – Tjebbes. Haar man zal later hertrouwen en uit dat huwelijk wordt Pieter van Rijn geboren. Pieter was vanaf de oprichting van De Geuzen actief lid van De Geuzen tot 1959, waarvan de laatste twee jaar hopman van de verkenners. Op de foto links, bij het afscheid van groepsleider oûbaas Stigter in 1959, staat Pieter in de rij 2e van rechts. Pieter bleef een trouw deelnemer van de Oud-Geuzen bijeenkomsten. Op de foto hierboven zit Pieters jongere broer Kees van Rijn op de eerste rij geheel rechts.

Eén van de eerste assistent welpenleidsters, van medio 1933 tot eind 1936, was Wilhelmina (Zus) Dufour. In 1937 werd zij Akela. Op 9 april van dat jaar trouwt zij met Herman Hupkes, AVTL bij de Zypse Trek-kers. Zijn vader was eigenaar van de Hupkes kruidenierwinkels in Arnhem. Na diens overleiden neemt Herman zijn functie over en woont, evenals de familie van Leeuwen, in de van Ruisdaelstraat. Hij beschreef zijn levensloop en zijn zoon Leo plaatste die op internet. Daarin vertelt hij o.a. hoe hij Zus Dufour het hof maakte.

De laatste hopman van de Zwervers was Carel Wensink, bij velen bekend als dansleraar of hockeyscheidsrechter. Zijn zoon Eduard Wensink was enige tijd lid van de Geuzen zeever-kenners en heeft deelgenomen aan de 14e Wereldjamboree 1975 in Noorwegen. Carel levert in mei 1951 zijn Zwervers-volmacht in en wordt ass. voortrekkersleider bij de Veluwsche Verkenners. Wie heeft er niet dansles gehad: de dansschool van Carel Wensink aan de Parkstraat. Stadsomroep Arnhem interviewde stads-dansmeester Carel Wensink op 2 februari 1992 in zijn dansschool. Wensink, overleden in 2008, vertelt onder meer over de geschiedenis van zijn dansschool, en over de geschiedenis van het dansen in Sonsbeek. De film is 11 minuut 39 seconden lang, uiteraard met geluid: https://bit.ly/3bNQsUz.

^^^ Hier loopt Carel Wensink bij het vertrek van de Jamboree toep naar Noorwegen

 

1966 en daarna : Deelnemers aan Oud-Geuzen bijeenkomsten

De bijeenkomsten van “Oud-Geuzen”

De eerste signalen om Oud-Geuzen nog eens te willen ontmoeten, ontstaan 35 jaar na de oprichting van de groep in 1981.

Peter Veenhuizen, hij was welp, zeeverkenner en in 1975 deelnemer aan de Wereld Jamboree in Noorwegen, stuurt in december een brief naar oud-leden van de groep. Daaruit blijkt dat een aantal oud-leden enerzijds behoefte hebben aan een regelmatige bijeenkomst om elkaar te ontmoeten en anderzijds De Geuzen willen steunen. Van dit initiatief zijn geen verdere resultaten bekend.

Toen voor de viering van het 40-jarig bestaan van De Geuzen op 27 september 1986 op Gilwell Sint-Walrick te Overasselt géén oud-leden waren uitgenodigd, ontstond er bij hen enige verontwaardiging. Tim Krooneman was daar als erelid de enige oud-Geus.

Vanuit de groepsleiding bezien was het begrijpelijk dat die oud-leden niet uitgenodigd werden. Want “wie zijn die oud-leden”, is daar een ledenregistratie van? Bovendien geeft dat veel extra werk. Een gezamenlijk activiteit organiseren voor zowel jeugdleden als oud-leden zal waarschijnlijk uitmonden in twee parallel programma’s.

Het blijkt dat de oud-leden veelal leidsters en leiders zijn die langere tijd lid van De Geuzen waren. Door die functies kennen ze elkaar goed en hebben goede herinneringen hebben aan “hun” groep. Zij hopen tijdens dit soort bijeenkomsten andere oud-leden weer eens te ontmoeten.

De oud-leden Els Wuestman-Meijer (Rheden), Toon van Essen (Arnhem), Tim Krooneman en Jan Prenger (beiden uit Zwolle) vonden het “een gemiste kans” dat bij het 40-jarig bestaan geen oud-leden uitgenodigd waren. Het zou toch een mooie gelegenheid zijn geweest om de oud-leden nog eens bij de groep te betrekken.

Het viertal verzamelde oude ledenlijsten en Els nam op zich om de huidige adressen van oud-leden proberen te achterhalen. Haar man Henk heeft haar daarbij geholpen om over-zichtlijst te maken, terwijl Els aan het telefoneren sloeg. Het moeten een paar honderd telefoontjes geweest zijn, want uiteindelijk was er na veel speurwerk een lijst met de namen van 219 oud-leden en hun adressen!

De volgende stap was “Wanneer en waar kunnen we die oud-Geuzen uitnodigen”.

Middels contacten met Geuzen die nog bij de groep actief waren, kon geregeld worden dat zij op de haven bijeen konden komen. Voor de landrotten was ook een bezoek aan de Rotsblokken mogelijk.. Alle oud-leden ontvingen daarvoor een uitnodiging. Ongeveer 100 van hen gaven aan te zullen komen.

Het werd op 18 juni 1988 Arnhem op de Defensiehaven een zeer geslaagde reünie van Oud-Geuzen. De deelnemers ontvingen een extra editie van het groepsblad De Geus.

Op de foto vraagt Tim aan Oûbaas Stigter om te gaan staan zodat iedereen hem, soms voor het eerst goed kan zien. Jan Prenger zei wel eens gekscherend: “Als oûbaas Stigter niet met De Geuzen begonnen zou zijn, dan had me dat heel veel vrije tijd gescheeld!”

De oud-leden hebben na het 50-jarig bestaan van De Geuzen in 1996 besloten om jaarlijks zelf een bijeenkomst voor oud-leden organiseren.

De oud-leden hebben na het 50-jarig bestaan van De Geuzen in 1996 besloten om jaarlijks zelf een bijeenkomst voor oud-leden organiseren.

Dit overzicht , gemaakt door Henk Wuestman, laat zien welke Oud-Geuzen aanwezig waren bij de door hen georganiseerde reünies.

2003 Oud-Geuzen een week-end in Muggenbeet

Op de grens tussen De Weerribben en De Wieden houden de oud-Geuzen een weekend aan en op het water. Ze gaan o.a. zeilen op het Beulaker Wijde en maken een rondvaart vanuit St.Jansklooster o.l.v. een gids van Natuurmonumenten

Met de Aalschover maken we vanuit Sint Jansklooster een excursie naar de Otterskooi in Dwarsgracht.

Via de Beulakerwijde en de Dwarsgracht varen we daarheen

In de fluisterboot “de Aalscholver” van Natuurmonumenten v.l.n.r.:
Joop van Muilekom, Henk Wuestman, Willem de Heer (staat), Tim Krooneman, Carl Visscher (staat), nn, Klaas Hoekstra, Bep Dormits-Menco, Els Wuestman-Meier, Huib de Heer, Kees van Rijn, Jaap Duisterwinkel, Toon van Essen en Pieter van Rijn.

 

 

Door de Walengracht varen/zeilen we langs Joonen naar de Beulakerwijde

In de Vaarsloot zitten twee kleine stuwen die men zelf moet bedienen. Deze zijn nodig als de waterstand in De Wieden te laag is. Het Waterschap pompt dan met het Sroinkgemaal water uit het IJsselmeer, dat niet zo schoon is, de Wieden in. Door de vaarten die op het Ettelandskanaal uitkomen op deze manier af te sluiten wordt dat water eerst naar de Beulaker geleid. Daar kan het vuil bezinken en mag het water zich verspreiden.

.

2010 De Wontollastam bestaat 50 jaar

Op zaterdag 1 mei was het precies 50 jaar geleden dat de Wontollastam opgericht werd. Daarom waren oud-leden van de stam uitgenodigd om deze middag naar de Rotsblokken te komen.

Ook die berken staan er al sinds 1952
Generaties Wontallastamleden: in het groen de huidige generatie, links de “tussengeneratie” met o.a. Ido Dormits, Tom Vleeming en tweeling Wagemans

Er werd een opening gehouden met vlaghijsen

De oudste generatie Wontollastamleden: met Gerard Bosch, Willem de Heer, Maarten de Jonge (op de rug gezien) Sjaak Meijer, Huib de Heer, Frits Hiddink en Tim Krooneman (maakt de foto’s)

 

Als aandenken krijgen we (hier Huib de Heer) het speciale jubileumnaambandje van Merlijn Kiezenberg (hij had zojuist de Gilwellcursus afgesloten). Gerard Bosch kijkt toe.
Met rok Ronnie Neuhaus, nu stamvoorzitter
1 mei 2010 De Rotsblokken Arnhem. Sjaak Meijer, Gerard Bosch, Maarten de Jonge en Frits Hiddink bekijken oude foto’s en documenten die Frits heeft meegenomen.
Alex Coljee en Willem de Heer

 

Ondersteunende achtergrondinformatie nr. 8

8.  Foto-albums gekoppeld aan “Groepsfoto’s”. 

Onderstaande albums zijn opgeslagen bij www.myalbum.nl in het privé account van Tim Krooneman

De foto’s in de albums zijn te downloaden door met de linker muistoets op de foto te klikken. In de zwarte balk, die rechts verschenen is, staan rechts bovenaan drie witte stippen naast elkaar. Klik daar op. Er wordt aangegeven hoe je kunt downloaden.

Foto’s uit de historie van De Geuzen 1946 – 2021

De Geuzen foto’s 1946 – 1966

75 jaar lid van De Geuzen 1949-2024

70 jaar groepsfoto’s 1950 – 2020

De Geuzenfoto’s 1952-1958

Airborne wandeltochten 1954 – 1978

De Geuzen 1956 – 1958

De Geuzen 1959 – 1960

De Geuzen 1961 – 1962

De Geuzen 1963 – 1964

De Geuzen 1965 – 1966

De Geuzen 1966 – 1967

De Geuzen 1968 – 1969

De Geuzen 1970 – 1971

De Geuzen kamperen in 1972

14e Wereld Jamboree Noorwegen 1975

De Geuzen 1977

Tim neemt afscheid van De Geuzen 1979

Boekje over Sleper De Geus 1979 – 1989 

Berentocht 1986

Zomerkamp zeeverkenners 1986

Zomerkamp zeeverkenners Terhorne 1987

Zomerkamp zeeverkenners Biesbosch 1988

Groepsfoto zomerkamp 1987

De Geuzen zeeverkenners 2002 – 2006

De Geuzen 60 jaar 2006

Terug naar Ommen 2016

Op zoek naar vroeger 2016

De Geuzen 60 jaar 2016

Reünie 70 jaar De Geuzen 2016

Receptie De Geuzen 60 jaar 2016

Oûbaas Stigterstam 2017

Oud-Geuzen in Bronbeek 2018

De Geuzen in 2019

Oud-Geuzen in Oosterbeek 2019

70 Jaar Scouting Tim Krooneman 1949 – 2019

Joost leidt ons door Mariëndaal en Warnsborn 2021

De Geuzen bestaan 75 jaar in 2021  (nog in bewerking)

Oud-Geuzen bijeen in De Rotsblokken 2021

“Oudste  Geuzen” in Groesbeek 2022

 

Groepsfoto’s

1957 zomerkamp welpen in Kotten

1987 zomerkamp zeeverkenners Terhorne

 

 

Ondersteunende achtergrondinformatie nr.1

Onderstaande documenten zijn gekoppeld aan “De historie van De Geuzen Arnhem”. Dit overzicht biedt de mogelijkheid om ze rechtsreeks op te vragen

                       DZW Wat weten we van de Padv.groep De Zwervers

                       DGA 1946 – 1947 Arnhemsche Courant

     DG Sint Jorisdag 1946 – 1978

                       DGA 1947 – 1951 Logboek Jaap Duisterwinkel

                       DGA 1949 Waar woonden de eerste Geuzen?

                       DGA 1952-1955 Arnhemsche Courant clubhuizen

                       DGA 1952 Opening Rotsblokken 

     DGA 1952 Heitje voor een Karweitje

     DGA 1954 Jubo II

                       DGA 1958 Sleuven graven

                       DGA 1959 Arnhemsche Courant Clubhuizen

    DGA 1959 Samenstelling verkennerstroep

                       DGA 1960 St. Jorisdag op Markt Arnhem

     DGA 1960 NPV en VKJB openen gezamenlijk Sint Jorisdag

                       DGA 1961 Sint Jorisdag

                       DGA 1963 De uitbreiding van de Rotsblokken

                       DGA 1963 Pim te Wechel Elfstedentocht

                       DGA 1964 Ledenlijst De Geuzen

                       DGA 1964 Jan Prenger in Suriname bij de Bigi Kroetoe

                       DGA 1966 FinancIeel overzicht

                       DGA 1966 Groepsspel 5 november

                       DWvG Wat weten we van de Wichard van Gelre

                       DGA 1968 Programma’s V

                       DGA 1968 Zomerkamp V

                       DGA 1969 Jaarverslag

                       DGA 1969 Zomerkamp V en ZV

                       DGA 1971 25-jarig bestaan

                       DGA 1973  Opening Voetspoor Presikhaaf

                       DGA 1975 De verbouwing voor de Zabedo-groep

                       DGA 1993 Opheffing Montgomerygroep

                       DGA 1996 Groepsraad 12 september

                       DGA 1996/1997 Beleidsplan

                       DGA 1998 Speerpunten

                       DGA 1998 Bezoek Croydon Scout group

                       DGA 1998 Het Geusje herfstnummer

                       DGA 1999 Opheffen Blauwe Vogels Zabedo

                       DMG Wat weten we van de Padv.groep Montgomery

                       DGA 2002-2004  Beleidsplan Groepsbestuur

                       DGA 2006 Voorwoord jubileumnummer De Geus Tim

                       DGA 2016 Toespraak Tim tgv 70-jarig bestaan

                       DGA 2021 Bekende plekjes in Mariëndaal

                       DGA Tien Posters de Geuzen

                       DGA De Rotsblokken

                       DGA Sietze Tuininga

                       1971 De Vrijenberg Loenen

                       2005 Groepsblad het Geusje

                       2008 Groepsblad het Geusje

                       De Geuzen stammen

                       Padvindersgroepen District Groot Arnhem

                       Kaart van vader aan zoon

                       1967 Padvinderij Gereformeerd Jeugdwerk

     Scouting Nederland

                      Fotoalbums

                       2006 De Geuzen 60 jaar              2006 Reünie De Geuzen

                       2016 Reünie De Geuzen             2016 Receptie De Geuzen

                       1979 Afscheid De Geuzen          1979 Sleper “De Geus”

                                2018 Oud-Geuzen Bronbeek

Ondersteunende achtergrondinformatie nr. 4 t/m 7

4.  Aan “De Geuzen op het water 1946-2021” zijn onderstaande documenten zijn gekoppeld .

DGA 1967 Start zeeverkenners

DGA 1969 Brief keuze (zee-)verkenners

DGA Jan Hylkema zijn herinneringen

Hoe kwam Han Buurman binnen bij De Geuzen

1979 Sleper “De Geus”

                           1979 Filmpje doop sleper “De Geus”

1986 Zomerkamp Kaag

1987 Zomerkamp Terherne

1988 Zomerkamp Biesbosch

Overzicht zomerkampen 1984-2003

 

5.  Aan “Naar de Jamboree sinds 1963zijn onderstaande documenten  gekoppeld 

DGA 1955-1959 Wereld Jamboree

1963 Jan Prenger wordt genoemd in de Maasbode

DGA 1969 Brief Jamboree Japen

DGA 1971 Ervaringen Jamboree Japan

1975 14e Wereld Jamboree Noorwegen

DGA 1975 Sing !, sing together

 

6.  Aan “De Geuzen stammen” zijn onderstaande documenten zijn gekoppeld

1958 NPV Voortrekkers

 2017 Oûbaas Stigterstam

 

7.  Aan “Start reünie oud-Geuzen in 1988zijn onderstaande documenten zijn gekoppeld

Overzicht deelnemers Oud-Geuzen bijeenkomsten

DGA 2007 In memoriam Toon van Essen

DGA 2008 In memoriam Els Wuestman

DGA 2014 In memoriam Huib de Heer

DGA 2018 In memoriam Jaap Duisterwinkel

2018 Oud-Geuzen in Bronbeek

2019 Oud-Geuzen in Oosterbeek