Categorie: Geuzenarchief

1946 – 2021 75 Jaar historie De Geuzen

Acht aspecten van “De Geuzen”- historie

De historie van onze Scoutinggroep laat zicht niet in één document vastleggen vanwege de veelheid en verscheidenheid van activiteiten die al meer dan 75 jaar wekelijks bedacht en uitgevoerd worden.

De leidsters en leiders, maar ook de “supporters” en de beschikbare faciliteiten van de groep zorgen ervoor dat meisjes en jongens met plezier hun spel kunnen spelen. De spelinhoud verschilt per leeftijds-categorie en heeft bij de waterscouts een andere invulling dan bij de landscouts. De kaders van dat spel worden in grote lijnen door de landelijke organisatie vastgelegd en ondersteund middels trainingen voor de leid(st)ers. Door de jaren heen worden die kaders bijgesteld. Het spel dat we tijdens de eerste jaren van de groep speelden is anders dan we nu spelen in een wereld die door digitalisering en andere normen en waarden sterk beïnvloed wordt.

Het mag duidelijk zijn dat de leiding, die haar creativiteit én tijd inzet voor het bedenken en realiseren van spelen, de hulp van ouders nodig heeft bij het verkrijgen en beheren van gelden en faciliteiten. Geld dat deels door de ouders als contributie en kampgeld betaald wordt, maar ook jaarlijks via de exploitatiesubsidie van de Gemeente Arnhem ontvangen wordt. Voor grote investeringen weten ouders soms fondsen  te vinden die bereid zijn daaraan bij te dragen.

Bij het vastleggen van de historie van De Geuzen heeft het bovenstaande er toe geleid dat de beschrijving opgesplitst is in acht rubrieken. Als u op onderstaande afbeelding klikt verschijnt die nogmaals met de toegang tot de vermelde rubrieken.

Door op de bedelnap aan het begin de regel van de betreffende rubriek te klikken, wordt dat deel geopend. De blauw onderstreepte woorden in de tekst verstrekken bij het aanklikken meer detailinformatie.


Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u de detailinformatie per rubriek inzien


 

 

1958 “Hoort, zegt het voort” grammofoonplaat

In de website van HIstoriekatwijk staat o.a. het volgende te lezen:

Op 25 januari en 15 februari 1958 werd deze padvinders-grammofoonplaat opgenomen door een gelegenheidskoor van Amsterdamse en Katwijkse PIVO’s (Pioniersters en Voortrekkers).

Padvind(st)ers uit Amsterdam en Katwijk hebben onder leiding van de onvermoeibare Albert Labordus de liedjes ingestudeerd. Zij zijn te bescheiden om te denken dat zij prachtig koorwerk hebben gepresteerd. Maar, trouw aan de yell  “Wij D.O.B., D.O.B., D.O.B.!”  hebben zij hun best gedaan [D.O.B. = doe je best]. Nog voornamer is, dat zij er ontzaglijk veel plezier in hadden. Het zijn prettig gezongen liedjes geworden met een muziekje er bij.

“Op dit 33-toerenplaatje, indertijd te koop voor fl. 6,25, hoor je zeventien liedjes, die padvinders veel en graag zingen. Je zingt ze op de wekelijkse samenkomsten en ook wanneer je straks weer allemaal samen “op kamp” bent zullen deze wijsjes dagelijks onder de vrije hemel en rond het kampvuur weerklinken. Het hele padvindersleven is met dit plaatje feitelijk op muziek gezet. Het corvee, het liedje dat je zakgeld op is “Ego sum pauper” (Ik ben ’n arme bliksem) en als besluit het kampvuur met “Blijf bij ons, Heer” en “Die goeie oue tijd”. Zo passeert een hele kampdag de revue!

Kant 1  (geheel beluisteren)

 1. Hoort zegt het voort
 2. Corvee
 3. Pak al je zorgen
 4. Jan Hinnerik
 5. Fry is de fiskfangst
 6. Curacao
 7. Al die willen te kap’ren varen

Kant 2   (geheel beluisteren)

 1. Seigneur, bénissez
 2. Ego sum Pauper
 3. Komt nu met zang
 4. Daar was laatst een meisje loos
 5. Blijf bij ons heer
 6. Hoor je het zingen
 7. Dort  niedn in jenem Holze
 8. Die goeie, oude tijd
 9. Taptoe
 10. De volk’ren der aarde

Eigenlijk mag dit plaatje bij geen enkele groep ontbreken, vind je wel? En voor jezelf, thuis, met je vrienden, is het telkens weer prachtig, als je dit plaatje kunt opzetten en nog eens heerlijk nagenieten!”

1946 – 2019 Foto’s in privé account Myalbum van Tim Krooneman

Foto’s De Geuzen 1946-1966

Airborne wandeltochten 1954 – 1978

Foto’s De Geuzen 1957/1958

Foto’s De Geuzen 1959/1960

Foto’s De Geuzen 1961/1962

Foto’s De Geuzen 1963/1964

Foto’s De Geuzen 1965/1966

14e Wereld Jamboree in Noorwegen 1975

Afscheid Tim van De Geuzen januari 1979

Sleper De Geus 1979/1989

Zomerkamp Zeeverkenners 1987 Terhorne

Zomerkamp Biesbosch 1988

De Geuzen 60 jaar 23 sept 2006

Geuzenpicknick 2012

De Geuzen 70 jaar receptie 5 maart 2016

Op zoek naar vroeger 12 september 2016

De Geuzen 70 jaar reünie 24 september 2016

Oûbaas Stigter stam 23 april 2017

Oud-Geuzen in Bronbeek 22 september 2018

Oud-Geuzen in Oosterbeek 5 oktober 2019