Tag: 1966

1966 en daarna : Deelnemers aan Oud-Geuzen bijeenkomsten

De bijeenkomsten van “Oud-Geuzen”

De eerste signalen om Oud-Geuzen nog eens te willen ontmoeten, ontstaan 35 jaar na de oprichting van de groep in 1981.

Peter Veenhuizen, hij was welp, zeeverkenner en in 1975 deelnemer aan de Wereld Jamboree in Noorwegen, stuurt in december een brief naar oud-leden van de groep. Daaruit blijkt dat een aantal oud-leden enerzijds behoefte hebben aan een regelmatige bijeenkomst om elkaar te ontmoeten en anderzijds De Geuzen willen steunen. Van dit initiatief zijn geen verdere resultaten bekend.

Toen voor de viering van het 40-jarig bestaan van De Geuzen op 27 september 1986 op Gilwell Sint-Walrick te Overasselt géén oud-leden waren uitgenodigd, ontstond er bij hen enige verontwaardiging. Tim Krooneman was daar als erelid de enige oud-Geus.

Vanuit de groepsleiding bezien was het begrijpelijk dat die oud-leden niet uitgenodigd werden. Want “wie zijn die oud-leden”, is daar een ledenregistratie van? Bovendien geeft dat veel extra werk. Een gezamenlijk activiteit organiseren voor zowel jeugdleden als oud-leden zal waarschijnlijk uitmonden in twee parallel programma’s.

Het blijkt dat de oud-leden veelal leidsters en leiders zijn die langere tijd lid van De Geuzen waren. Door die functies kennen ze elkaar goed en hebben goede herinneringen hebben aan “hun” groep. Zij hopen tijdens dit soort bijeenkomsten andere oud-leden weer eens te ontmoeten.

De oud-leden Els Wuestman-Meijer (Rheden), Toon van Essen (Arnhem), Tim Krooneman en Jan Prenger (beiden uit Zwolle) vonden het “een gemiste kans” dat bij het 40-jarig bestaan geen oud-leden uitgenodigd waren. Het zou toch een mooie gelegenheid zijn geweest om de oud-leden nog eens bij de groep te betrekken.

Het viertal verzamelde oude ledenlijsten en Els nam op zich om de huidige adressen van oud-leden proberen te achterhalen. Haar man Henk heeft haar daarbij geholpen om over-zichtlijst te maken, terwijl Els aan het telefoneren sloeg. Het moeten een paar honderd telefoontjes geweest zijn, want uiteindelijk was er na veel speurwerk een lijst met de namen van 219 oud-leden en hun adressen!

De volgende stap was “Wanneer en waar kunnen we die oud-Geuzen uitnodigen”.

Middels contacten met Geuzen die nog bij de groep actief waren, kon geregeld worden dat zij op de haven bijeen konden komen. Voor de landrotten was ook een bezoek aan de Rotsblokken mogelijk.. Alle oud-leden ontvingen daarvoor een uitnodiging. Ongeveer 100 van hen gaven aan te zullen komen.

Het werd op 18 juni 1988 Arnhem op de Defensiehaven een zeer geslaagde reünie van Oud-Geuzen. De deelnemers ontvingen een extra editie van het groepsblad De Geus.

Op de foto vraagt Tim aan Oûbaas Stigter om te gaan staan zodat iedereen hem, soms voor het eerst goed kan zien. Jan Prenger zei wel eens gekscherend: “Als oûbaas Stigter niet met De Geuzen begonnen zou zijn, dan had me dat heel veel vrije tijd gescheeld!”

De oud-leden hebben na het 50-jarig bestaan van De Geuzen in 1996 besloten om jaarlijks zelf een bijeenkomst voor oud-leden organiseren.

De oud-leden hebben na het 50-jarig bestaan van De Geuzen in 1996 besloten om jaarlijks zelf een bijeenkomst voor oud-leden organiseren.

Dit overzicht , gemaakt door Henk Wuestman, laat zien welke Oud-Geuzen aanwezig waren bij de door hen georganiseerde reünies.

1973 – 1984 ’t Voetspoor in Presikhaaf

De groep richt in 1966 een tweede horde op om daarmee

      • het aanbod van padvinderij in het snel groeiende stadsdeel Presikhaaf van de grond te krijgen.
      •                      de doorstroom van welpen naar verkenners te vergroten

De leiding bestaat uit vlnr  Toon van Essen, Jan Haring (Akela) met naast hem Akela Venstra (ADC-W), Bep Dormits en Frieda Velthorst. In het Verenigingslokaal boven de school in de Scheldestraat komen ze zaterdag ’s morgens bijeen.

De Wichard van Gelregroep had, net als een aantal andere NPV-groepen groepshuis op Alteveer. Die concentratie van groepen in het noorden van Arnhem was op termijn niet gunstig voor het aantal leden. Dat liep langzaam terug en toen ook nog het terrein ontruimd moest worden om plaats te maken voor uitbreiding van het Burgers Dierenpark, werd door hen in 1967 besloten om samen te gaan met de Geuzen. Deze horde wordt, onder leiding van Akela Hans Kolkman en zijn vriendin Thea van der Brand, Margot Kraay en Geuzen verkenner Chris Schönthaler, deze 3e Geuzenhorde. Deze horde  zaterdagsmiddags ook van de accommodatie boven de school in de Scheldestraat gebruik maken. Dit komt de groep goed van pas, want de ochtendhorde was overvol en er was een ledenstop.

De noodzaak werd steeds groter om een eigen groepshuis in Presikhaaf te realiseren.

De voorbereidingen voor dat eigen groepshuis starten in 1968.

Het Stichtingsbestuur stelt met behulp van ouders een bouwcommissie samen die bestaat uit: W. Brandt als voorzitter,   J. Rozema, (de vader van Beeuwe), is secretaris/ penningmeester. Leden zijn W. Grootenboer (de vader van Gerjan en … ), H.L. Haalboom (de vader van Herman) en J.E. Meyer  (de vader van Sjaak).

Het blijkt dat de NPG Padvindstersgroep De Lichtdraagsters ook graag een groepshuis bij Presikhaaf zouden willen hebben! Hoe het contact met hen tot stand is gekomen is niet meer te achterhalen.

Vijf jaar later was de klus geklaard

Dankzij de volharding van de vaders Herman Mooy  (op een foto van 1979 links) en Wouter Grootenboer (rechts)

kon op 17 februari 1973 “ ’t Voetspoor” in Presikhaaf ” door districtsvoorzitter dr. Gerrit Ruitenberg geopend worden. Hij had in 1960 de Gilwellcursus voor verkennersleiders in Ommen gevolgd, toevallig gelijk met groepsvoorzitter Tim Krooneman.

De leden van de bouwcommissie ontvingen deze schotel, doorsnede17,5 cm, ter herinnering aan hun inzet voor de realisatie van de gekoppelde groepshuizen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het clubhuis ’t Voetspoor wordt in 1984 verkocht aan de Andre de Thaye groep.

 

1966 Zomerkamp verkenners in Overasselt

In de toren staan vlnr: Sven Visscher, Jacky van Besouw, Hans v.d. Ham.
staande vlnr: Joost Blasweiler, Carn Visscher, Hans Kappert, Jaap Suringa, Frits Hiddink (AVL), Dick v,d, Brul, Jaap van Roon, Toon van Essen (AVL)
gehurkt; Charles t’ Sas, Hans Dolezal,Kees Hulstein .
zittend: Gerard Blacquière, Ronny van Muilekom, Wim Idema. Lex Brenkman, Sim Blasweiler.
Bezoek tijdens de oudermiddag

Het groepsspel van 5 november 1966

Zoals ieder jaar organiseerde de groep ook in 1966 een gezamenlijke activiteit voor de ca.65 jeugdleden. De Geuzen beston-den immers 20 jaar! De uitwerking van dat spel kwam ik tegen in een map met A4-calques uit de periode 1964-1969. Het bestaat uit vijf door mij met de hand beschreven calques.

Bij het doorlezen besefte ik het grote verschil tussen de situatie toen, nog zonder digitale hulpmiddelen, en nu 55 jaar later.

De onderlinge communicatie beperkte zich toen hoofdzakelijk tot de momenten dat we elkaar zaterdags op De Rotsblokken ontmoetten. Daar sprak je af door wie, wanneer en bij wie thuis het programma gemaakt zou worden voor een volgende bijeenkomst. Omdat niet iedereen thuis telefoon had (en bijna niemand van de leiding een auto bezat) was dit een beperkt hulpmiddel voor de communicatie.

De groepsraden werden in Zevenaar bij Jaap en Lien Duisterwinkel thuis gehouden. Daar ging je per trein heen. Op zo’n bijenkomst werd in grote lijnen de vormgeving van een groepsactiviteit besproken. Kennelijk had ik op me genomen om het programma voor dit postenspel uit te werken.

Allereerst moet je beslissen hoe de benodigde afdrukjes gemaakt zullen worden,

op een stencilmachine                     of                 een lichtdrukapparaat.

Voor het maken van stencils had je een typemachine (waar je het inktlint uit-gehaald werd) nodig. Die bezat ik niet. Tekenen op stencil kon wel met speciale stencilpennen, maar vergde veel geduld en tijd. De stencilmachine van De Geuzen stond bij iemand thuis om het groepsblad De Geus af te drukken.

Dus schreef en tekende ik op calqueerpapier met een Rotring-pen gevuld met Oost-Indische-inkt. Maakte je een foutje dan verwijderde je dat met een Estima-retoucheermesje (deze was nog van m’n vader!)

De calques heb ik voor dit bericht even op het raam van mijn werkkamer ge-plakt, waardoor de licht-doorlatendheid iets beter te zien is. Het afdrukken kon in de lichtdrukkerij van Frits Hiddink zijn vader of op mijn werk bij Philips

De afgedrukte documenten: