Categorie: Explorers / Rowan/Sherpa’s

Het GSRM “Grote Spel Rens & Merlijn”

De explorers speelden onder leiding van Merlijn Kiezenberg vrijdagavond 25 juni 2021 Het Grote Spel Rens & Merlijn (editie 4 versie 5.) Die met de prins op het zwarte paard.
Deze prachtige foto was er één van het Facebook bericht dat De Geuzen de volgende zaterdagmorgen posten.
Deze foto is voor mij een beeld waarin de kracht van onze groep tot uiting komt.
• Het speelt zich af in het welpenlokaal dat in 1963 aan het troephuis De Rotsblokken, in 1952 gebouwd door Geuzen-ouders, toegevoegd is om de expansie van de groep te kunnen realiseren.
• De muurschildering van het Jungle-verhaal is gemaakt door één van de ouders. Ook een voorbeeld hoe ouders de groep op allerlei manieren kunnen helpen.
• Merlijn Kiezenberg (de spelleider links aan de tafel) en Rens van Grunsven, maar ook Wilma van Loon (zij zit tegenover Merlijn) laten het belang van leiders en leidsters zien die langere tijd Geus zijn. Dat zijn essentiële steunpilaren en deze drie vertegenwoordigen tezamen meer dan 55 jaar leiderschap in onze groep!
• De acht explorers geven hoop op toekomstige leiders
Mooi om ouders, leiders en jongeren zo in dit lokaal bijeen te zien in het jaar dat de groep 75 jaar is geworden.

Bij het zien van het bordspel was ik benieuwd hoe dat tot stand was gekomen en heb dat aan Merlijn gevraagd.

Merlijn Kiezenberg antwoordde:

Het spel

Toen ik bij de stam kwam werden er heel veel bordspellen gespeeld. Rens van Grunsven en ik hebben voor het scoutszomer-kamp in 2006 (zie foto) voor het eerst een groot bordspel gemaakt waarbij de scouts elke dag een paar beurten konden spelen. Tijdens het kamp konden zij punten verdienen die ze avonds bij het spel konden inzetten.

Bij de stam hadden we het idee ook een groot bordspel te maken en op het programma stond toen GSRM “Grote Spel Rens & Merlijn”. De naam is een grapje omdat bij de leiding-training was gezegd dat alle programma’s die “Het Grote” voor de naam hadden staan meteen beter programma waren. Dat spel dat we origineel van plan waren zou nogal tijdrovend zijn in het bedenken en voorbereiden en we zijn er nooit echt aan toe gekomen om het te maken.

Dus toen hebben we het eerste jaar een alternatief spel gemaakt en gespeeld. Het jaar daarna stond er weer GSRM op het programma, nu zouden we het eerste spel echt gaan maken… Maar we hadden andere ideeën en zo is het gegroeid dat we jaarlijks een ander spel verzonnen en speelde als programma bij de stam. Soms was een spel populair en hebben we het ook als programma voor een andere speltak uitgevoerd zoals nu bij de explorers.

Deze versie hebben we gespeeld in 2016 ochtends voor de scouts, en avonds voor de stam, 2020 bij de stam en daarna bij de explorers en nu in 2021 bij de explorers.

Het spelbord hebben we op internet gemaakt via een nep-kaarten generator website en daarna laten printen op een groot spandoek. Het heeft 50 landen en middels stickers die te wisselen zijn is het voor verschillende spellen te gebruiken.

1951 – 2005 Een instabiele speltak voor 15-17 jarigen?

Na afloop van het Sint Joriskampvuur in Warnsborn op 23 april 1951 schrijft de 19 jarige vaandrig Jaap Duisterwinkel in zijn logboek over het besluit om de 3 patrouilles van de verkenners-troep naar leeftijd in te delen. De Reigers voor 15 jaar en ouder, de Valken 13-15 jarigen en de Eekhoorns voor de 12-13 jarigen.
Ook toen was het al duidelijk dat verkenners van 12 t/m 17 jaar niet goed samen in één troep passen.
Daar kwam in 1958 een structurele verbetering in toen de speltak Rowans bij de Katholieke Verkenners werd ingevoerd.
De Geuzen richtten in 1960 eerst de Wontollastam op en splitsten daarna in 1962 de troep in junior- en seniorverkenners. Nadat de senioren in 1966 zeeverkenners werden, viel de juniortroep terug naar de leeftijdsgroep 12-17 jarigen.
In 1981 werd de Rowanafdeling bij de Geuzen opgericht om het volgens jaar op te gaan in de stam…
In 1988 besluit het groepsbestuur niet opnieuw met Rowans gestart omdat er geen begeleiders beschikbaar zijn.
In het najaar van 1993 worden Explorers, de nieuwe naam voor Rowans en Sherpa’, geïnstalleerd. Vijf jaar later zijn ze niet meer aanwezig om na de eeuwwisseling weer even op te duiken.
In 2005 werd opnieuw gestart met Explorers (RSA-712) o.l.v Ido Dormits en daarna Sybren Strikwerda. In 2019 zijn daar 10 jongens en meiden lid van.
Mooi dat deze speltak toch steeds weer opduikt, want het blijft een essentiële schakel in de weg naar toekomstige leid(st)ers !