Tag: 1960

1960 Indaba Gilwell Ada’s Hoeve Ommen

 Arnhemsche courant  donderdag 4 augustus 1960

Padvinderij: 8,5 miljoen leden

De meeste van de 500 bezoekers aan deze jamboree in het klein willen graag op de hoogte blijven van het nieuws thuis, maar of ze na gisteren nog veel tijd zullen overhouden om hun lijfblad te spellen moet worden betwijfeld, want het Indabaprogramma is druk bezet. Het vermeldt diverse inleidingen (over allerlei onderwerpen op hei gebied van de padvinderij) tea-party’s, kampvuren, shows en natuurlijk ook enkele excursies.

Gisteren is de derde Wereldindaba officieel geopend: de vlaggen gingen in top, er was een toespraak door hoofdcommissaris E J. H. Volkmaars, voorzitter van de nationale pad vindersraad. Indaba nummer drie, staat op het programma dat de deelne-mers bij hun aankomst in de handen gedrukt kregen. Wat Indaba betekent ? Het woord stamt uit Afrika waar het bijeenkomst van stamhoofden betekent. En omdat de ontmoeting in Ommen bestemd is voor padvindersleiders en -leidsters gaf men aan deze kader-jamboree die Afrikaanse naam.
Nadat op het grasveld de Nederlandse driekleur was gehesen. luisterden de in carrévorm opgestelde deelnemers naar een toespraak van de heer Volkmaars. Hij wees op de opzet van deze bijeenkomst, zei dat de padvinderij over de gehele wereld op het ogenblik ongeveer 8,5 miljoen leden telt en legde de nadruk op de grote betekenis van vriendschap tussen de volkeren.

Nauwelijks was het applaus waarmee al die akela’s, oubazen en hopmannen de woorden van de heer Volkmaars onder-streepten, weggestorven of er klonk een formidabele knal, die werd geproduceerd door een soort raket naar de maan. Uit de raket kwamen een kleine honderd postduiven te voorschijn die fladderend de vrijheid verkozen. Na de duiven kwamen de maanmannetjes, in vreemdsoortig kostuum gestoken welpen die hun rol uitstekend speelden.

Het meest opvallend in het kamp is wel de 16 meter hoge totempaal, waarop staat vermeld waarheen het gevaarte al is geweest. Deze paal, die ter gelegenheid van de eerste jamboree in Engeland in 1920 werd geschonken door padvinders uit Singapore heeft de padvinders en padvindsters steeds vergezeld wanneer er weer een grote internationale bijeenkomst werd gehouden.

Op de website van Gilwell Ada’s Hoeve is meer informatie te vinden over het ontstaan en onderhoud van deze totempaal op het Jongensveld.

1961 Zomerkamp verkenners in Velsen

Met de NZH-bus van Haarlem naar Schiphol. Linker rij van voor naar achteren: Gerben Venema, Rob Hankel en Kees van Rijn, Pieter Maarten Sinjou en Donald Vasmar de Menthon , Willem de Heer en Hans Rijmes.
Op de achterbank vlnr: Kees Purmer, Nico van der Theems, Sietze Tuininga, Jan Stigter en Tonny Markus.
rechter rij van voor naar achteren: Roel Meesters en Harm Dekker, Jaap Duisterwinkel (VL), Henk Bongers, en Joop Kramers, Jaap Purmer.
foto: Huib de Heer (AVL).  Tim Krooneman (AVL) bleef als kampwacht in Velsen.
Jaap, Huib en Tim, de zingende leiders

Tim bedolven onder het zand. vlnr: Gerben Venema, Willem de Heer, Rob Fluit, Jan Stigter, Tim, Nicky van der Theems en Tonny Markus,. Op zijn buik ligt Kees Purmer

 

 

Ons kampeerterrein in de duinen. Tussen de patrouilletenten en de leiderstent was een netwerk van veldtelefoons