Categorie: Bijzondere activiteit

November 2023. Na ruim 75 jaar spraken we elkaar weer!

Lang geleden….

Het is 16 april 1949 als ik voor het eerst bij De Geuzen kom om eens te kijken bij de welpen. De horde kwam bijeen in een kelderruimte van het gebombardeerde Diaconessen Ziekenhuis boven aan de Lawick van Pabststraat.

Ik mocht die middag meedoen en Raksha Schortinghuis deelde mij in bij het bruine nest. De gids daarvan was Frits Berends. Hij zal toen 10 jaar oud zijn geweest. Wij woonden bij elkaar in de buurt op de Hoogkamp

Het bruin nestdriehoekje kreeg ik bij mijn installatie op 14 mei opgespeld. Frits heeft me bij hem thuis geholpen om de vaardigheden voor de eerste ster (=één oog open) onder de knie te krijgen. Nadat hij naar de verkenners ging zagen we elkaar niet meer en verliet hij De Geuzen

Omstreeks 1960 heb ik het nestdriehoekje zelf op mijn kampvuurmantel genaaid.

 

Waar zou Frits gebleven zijn? Een jaar of 10 geleden zocht ik eens op internet en vond ik zijn naam over en artikel van het Lorenzmonument in Sonsbeek en mailde hem deze foto. “Mag ik die gebruiken bij mijn lezingen” antwoorde hij.

Eind oktober 2023 mailde hij: “Gisteren kwam ik na jaren de interessante correspondentie met jou tegen. Werkt dit email adres nog?”

Medio november belde hij. Na ruim 70 jaar spraken we bijna een uur met elkaar!

Ippecaquama 3 juni 1950

IPPECAQUANA (bericht uit Weest Paraat 1950 nr 5)

Voor de eerste maal zullen op 3 Juni 1950 alle welpen van Nederland (zowel NPV als VKJB) meedoen aan eenzelfde jacht.

Door de Nationale Welpenjacht ter ere van ons 40-jarig bestaan te spelen in het eigen district, wordt de mogelijkheid geschapen, dat werkelijk alle Nederlandse welpen mee kunnen doen

en het is verheugend, dat de jacht samen gejaagd zal worden door welpen van de V.K.J.B. en N.P.V.

In alle districten heerst grote activiteit en is er een prettig samenwerken tussen Oude Wolven en hun A.D.C.-Welpen om alle materiaal voor de 3 juni Jacht klaar te maken. Poeliers en kippenboeren zullen nog nooit zoveel verzoeken hebben ontvangen om veren als in deze Meimaand, waarin elke Nederlandse horde materiaal aan het maken is om zo goed mogelijk bij de Indianenschouw op 3 Juni voor de dag te komen. U zult ontdekken, hoe leuk het is om tooien, tomtoms, pijlenkokers, schilden, pijlen en Indianenpakken te maken van vrijwel waardeloos materiaal.

Ook moeten natuurlijk de liedjes van tevoren worden doorgenomen. Bij het ter perse gaan van dit nummer van Weest Paraat zijn nog niet van alle horden totemleren ontvangen. Geen totemleer ingestuurd, betekent geen totemleer ontvangen op 3 Juni!

Foto’s van de jacht „Ippecaquana”. 15 Nederlandse welpenleid(st)ers zullen namens de Nationale Padvindersraad Nederland vertegenwoordigen op de Internationale. Welpenleid(st)ersconferentie, die van 31 Juli tot 5 Augustus te Edinburgh gehouden wordt. De Nederlandse delegatie zal graag tentoonstellingsmateriaal (originele transportabele handenarbeid, welpenlogboeken en foto’s) meenemen.

Over de Nationale Jacht „Ippecaquana” zal een logboek worden samengesteld, met foto’s van de verschillende districtsjachten, eventueel krantenverslagen.

Evenals voor de welpen van de B.E.-horden, die in ziekenhuizen en sanatoria of thuis liggen, is er een mogelijkheid voor die welpen van Uw horde, die al enige tijd ziek liggen, om met „Ippecaquana” mee te doen. Deze aanvrage moet vóór 20 Mei geschieden bij Akela Lind, Zeestraat 76, Den Haag. Het is wel de bedoeling, dat een Oude Wolf dit spel op 3 Juni met de zieke welp speelt en het bijbehorend verhaal vertelt.

 

 

 

” ’n Heitje voor ’n Karweitje ” Nieuw idee van de padvinders

      ’n Heitje voor ’n Karweitje

Nieuw idee van de Padvinders

Voor hulp aan het huisgezin

Uit de Arnhemsche Courant van 1 april 1952

Is er in de week na Pasen soms een karweitje op te knappen? De padvinders van Nederland zijn op een aardig idee gekomen. Zij zullen helpen, wanneer men even een seintje geeft, hetzij per post, hetzij per telefoon aan een adres, dat nog nader bekend zal worden gemaakt. Men kan ook het zgn. P-biljet op het raam plakken, dat op de voornaamste plaatsen in stad en omgeving van te voren zal worden uitgereikt en dat voor de padvinders betekent, dat er werk voor hen is.

Van 15 tot 19 April wordt er door de N.P.V. een actie ingezet ten behoeve van de B.E. (gebrekkige padvinders), het nationaal hoofdkwartier, het district en de eigen groep van de Nederlandse Padvinders, ’n Heitje vóór ’n karweitje’, is het motto en deze slagzin vindt zijn oorsprong eigenlijk buiten onze grenzen. In Engeland voeren de Padvinders al enkele jaren een zeer geslaagde actie onder de titel „A Bob a Job”. Zij gaan uit werken, dat is te zeggen, kleine karweitjes opknappen zoals er altijd wel op te knappen zijn, in ieder huisgezin. Een paar voorbeelden: schoenen poetsen, auto’s wassen, houtjes hakken enz. Er zijn honderden van die klungelwerkjes, waar men moeilijk een vakbekwame kracht voor kan vragen en waar men zelf meestal niet toekomt. Men wil het met het Engelse idee hier ook eens proberen. Men hoopt, dat de actie even goed zal slagen.

Wat het publiek voor het uit te voeren karweitje missen wil, is van harte welkom. De helft van de op deze wijze verkregen gelden, zal worden aangewend om de B.E.-jongens in staat te stellen naar hun grote Jamboree in België te gaan. Men hoopt over het gehele land hiervoor een aanzienlijk bedrag in contanten bijeen te brengen.

De andere helft zal in eigen kring besteed worden. Er moet nieuw materiaal aangeschaft worden, terwijl tal van andere zaken grondige vernieuwing behoeven.

De actie in het district Arnhem zal behalve de stad, de Veluwezoom van Renkum tot Dieren omvatten.

Er zijn verschillende kanten aan dit loffelijke plan. Men wil de beroepsmensen niet in de wielen rijden en daarom doet men een beroep op het publiek, om ten aanzien daarvan zijn volle medewerking te verlenen.

Padvinders worden geacht van veel marktenthuis te zijn, maar vakmensen zijn zij natuurlijk niet. Zij zullen hun uiterste best doen, als het karwei in overeenstemming met hun capaciteit is.

Wanneer de telefoontjes op de meldingsposten binnenkomen, zal men de vragers zo gauw mogelijk proberen te bedienen. Iedere padvinder die op karwei wordt gestuurd bezit een groen afrekenings-formulier, waarop hij aantekening van zijn arbeid houdt en dat tevens als legitimatiepapier dient. Het

publiek kan hier dus naar vragen. De nodige clementie wordt vanzelfsprekend ingeroepen, voor het geval het met de aanvragen storm loopt en de organisatie dreigt bedolven te worden.

Het ligt in de bedoeling om de posten regelmatig te doen bezetten. Van daaruit wordt het werk gedirigeerd. Meldingen kunnen dagelijks van negen tot half zes gedaan worden. Heeft men een urgent karwei, dan kan men een padvinder direct van straat naar binnen roepen. Het verdient aanbeveling om, behalve het biljet op het zijn raam te plakken, ook de meldingspost van een verzoek tot hulp in ken-

nis te stellen. Het zou kunnen voorkomen, dat een P-biljet in een stille straat achteraf onopgemerkt blijft.

Indien de actie ook hier te lande slaagt, zal men haar in de toekomst herhalen. Veel zal van de medewerking van het publiek afhangen. De beste patrouille van het land, dat is dus de groep die zich het best van zijn taak kwijt, krijgt een extra beloning. Ook wordt er een prijs beschikbaar gesteld voor de groep, die het origineelste karwei uitvoert.

Bijzonderheden over de meldingsposten worden binnenkort medegedeeld. Totdat deze week aanbreekt, zou men er zich vast op kunnen bezinnen, wat er in, aan of bij huls en tuin nodig moet worden opgeknapt. Het zal tenslotte een grappig en ongewoon gezicht zijn, om de padvinders straks op karwei te zien, aan de wastobbe, bij de baby-box op het grasveldje, als het weer ook wat mee wil werken, zodat dè huisvrouw er eens een middagje-uit van kan nemen en zo zijn er natuurlijk duizend en één voorbeelden.


In de Arnhemsche Courant van 15 april 1952 stond onderstaand berichtje. Hieruit valt op te maken  welke Arnhemmers betrokken waren bij deze actie.

Voor de binnenstad is dat Sporthuis Barské. Die noodwinkel werd op 1 augustus 1946 geopend. In die winkel werden ook de nog schaarse artikelen van de Scout Shop verkocht. De eigenaar is de vader van één van De Geuzen welpen: Cees Barské .

 

 

 

 

 

 

Voor Alteveer is dat K(oop) Reynders. Hij was de gymnastiekleraar van de Centrale ULO aan de Heselbergerweg  én instructeur van de gymnastiekvereniging Thor, die in de gymzaal van de Lorentz HBS (B) in de Schoolstraat oefenden.

 

 

 

 

.

1980 De verkenners nemen deel aan internationaal Hanzekamp te Zwolle

Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad Zwolle,

heeft het Scouting district Overijsselse Vechtstreek

een internationaal kamp voor Scouts georganiseerd in park De Weezenlanden

van 2 t/m 9 augustus .

FIVE FINGERS, ONE HAND

De verkenners van de Geuzen doen daar ook aan mee op aandringen van de twee speladviseur van het district. Dat zijn Jan Prenger en Tim Krooneman die beiden met hun gezin in 1978 naar Zwolle verhuisd zijn. Omdat de troep door het vertrek van Jan zonder ervaren leiders zit, gaan Bep en Elkan Dormits als begeleiders mee.

Het kamp telt ca. 250 deelnemers uit Wales, SW England, Schotland, Warwickshire, Bremen (D), Arnhem, Doesburg, Ommen en Zwolle. De indeling van het kampterrein, achter het Provinciehuis, is hier afgebeeld: 

Helaas zijn er (in maart 2023) geen gedetailleerde gegevens over en foto’s van De Geuzen-deelnemers beschikbaar.


Herinneringen van Jeroen Gerlofs dd 9 maart 2023:

Ja, dat was zo’n beetje de hele club die destijds verkenner was. Volgens mij met Sybren Strikwerda als hopman. Verder Ido Dormits, Tom Vleeming, Alphons Westerink, Stefan Mohr, Robin en Frank Spaan, Bob Suttorp, Heiko Fokkens, Robert Witjes. Helemaal zeker ben ik niet.

Het was wel een leuk kamp. Een vlot gemaakt en daarmee rond gevaren. Het boegbeeld werd niet zo gewaardeerd… Op bezoek in het gemeentehuis. Daar hadden ze erna geen sigaren meer. Slapen in een kruiwagen waarna iemand wakker werd bij de kampstaf. De IJsselgroep (Sherpa’s, bezige bijtjes) ontmoet waarmee we later als Rowans nog contact hadden. Koken op houtvuur. Pannen invetten en daarna weer schuren etc. etc.


Lees hier de krantenartikelen over

1st Inverurie o.l.v. Graham Ritchie. Graham en zijn vrouw keerden na enkele dagen terug, haar moeder was overleden. Graham kwam na afloop zijn groep ophalen

 

 

 

Girl Guides uit SW England. Zij verbleven na het kamp nog een week bij gastgezinnen

1946 31 augustus Optocht Padvind(-st)ers Koninginnedag

1946 Het jaar dat onze groep ontstond

Het Facebook van Oud-Arnhem plaatste op 22 september 2022 het volgende bericht:
“Arnhem, Jansstraat 1946
Op Koninginnedag zaterdag 31 augustus 1946 marcheerde een lange rij padvinders door de stad. Fotograaf De Booys maakte een mooie serie van de padvinders in de Jansstraat vanuit een raam boven zijn fotozaak op de hoek met de Jansplaats (rechts). Welke padvindersgroepen precies op al die foto’s staan is helaas niet gedocumenteerd.”
Welke padvindersgroepen daaraan deelnemen is moeilijk te achterhalen. In 1946 bestonden er namelijk vier padvind(st)ers organisaties. Voor jongens waren dat: de Nederlandse Padvinders (NPV) en de Verkenners van de Katholieke Jeugdbeweging (VKJB) en voor de meisjes het Nederlandse Padvindsters Gilde (NPG) en de Nederlandse Gidsen (NG).
De jongensgroepen waren voornamelijk te onderscheiden aan de kleur en uitvoering van hun groepsdas die alle leden droegen. Bij zwart/wit foto’s is dat moeilijk te herleiden. Daarnaast was er ook nog een verschil: de insignes op hun trui of borstzakken.
De meisjesgroepen hadden een ander uniform. Hoe je daaraan kon zien tot welke landelijke vereniging zij behoorden, weet ik niet.

In de winkel bovenaan rechts  met het boog-raam),

dat is op de hoek van de Jansstraat en de Janslangstraat,

is sinds 5 Octo-ber 1931 Boekhandel J.B.L.Krooneman Jr. gevestigd.

 .  

2013 Verslag van de Regionale Scouting Wedstrijden

 

Daan Jansen schreef het volgende verslag:

Het thema van de RSW was dit jaar, in april, de Flintstones .

Ter voorbereiding hadden Bouke en Iris themakleding voor de hele patrouille gemaakt. Na het aanmelden van de patrouille moesten we de tent opzetten en een keuken bouwen. Op een gegeven moment ging er een toeter en moesten we bij de subkampleiding verzamelen deze vertelde ons over de regels en tijden. Daarna gingen we allemaal naar de kampvuurkuil waar een kampvuur door Merlijn gemaakt was . In de kampvuurkuil werden nog wat dingen verteld en kreeg iedereen een avondsnack, voor de niet-vegetariërs een zakje met 3 satéstokjes en voor de vegetariërs een licht aangebrande kaassoufflé. Toen we eenmaal in de tent waren kregen we veel bezoekjes van de Valken waardoor het erg lang duurde dat iedereen sliep

Veel deelnemers aan en staf van de RSW op de Waterberg

De volgend de morgen vertrok ons Subkamp als eerste met de hike . Het hiken ging erg goed tot de fietsers ons twee keer de verkeerde kant op hadden gestuurd . Tijdens het hiken kwamen we verschillende patrouilles tegen: de ruiterscouts, een patrouille met een stokbrood en een patrouille waar met twee danen waarvan de een cretorus en de andere anus werd genoemd . Maar uiteindelijk waren we toch als eerst bij de Waterberg . Na het hiken hebben we de keuken afgemaakt een pan ontschimmeld [ik was hem vergeten af te wassen].

Vervolgens moesten we koken. We hadden: vlees, pasta, komkommer, tomatensaus en vegaballen . Verder had Iris een heerlijke taart gebakken waar de jury erg tevreden mee was . Na het koken en afwassen was de bonte avond . Wij hadden een kort liedje bedacht het ging zo: He kijk het zijn Bambam en Pebbles de baby’s met bowlingskills ! Na dit geweldige liedje kregen we het en geweldige stukje na het andere te zien .

Daarna gingen we naar de kampvuurkuil en deden we een slecht georganiseerd avondspel. Het ging als volgt: in het bos waren 8 mensen verstopt met ieder een eigen geluid wij moesten ze vinden en kregen dan een handtekening ondertussen waren er 5 mensen met zaklampen die je handtekeningen doorkraste als ze op je schenen . Na de bonte avond en het avondspel moest iedereen, behalve de PL’s, naar de tent.

In de tent waren sommige patrouille leden nogal hyper en duurde het behoorlijk lang voordat ik in slaap viel . De volgende ochtend moesten we de tent afbreken en deden we een ingewikkeld handelsspel.

Daarna werd de uitslag bekendgemaakt: de Valken waren 32e de , de Reigers 9e en de Kieviten 5 !!

Taart als beloning voor de goede resultaten RSW én verjaardag Rens van Grunsven

Wat weten we van de “voorouders” van De Geuzen

Wie zijn de voorouders van De Geuzen? 

 

Wat weten we van de Velpsche Woudlopers?

Wat weten we van de Veluwsche Verkenners ?

Wat weten we van de Padvindersgroep De Zwervers

Wie was die eerste hopman van De Zwervers?


De organisaties waarmee De Geuzen soms te maken hebben

Het district Arnhem van de Nederlandse Padvinders

De Veluweband, die aanwezig was bij de opening van De Rotsblokken?

Districtswedstrijden uitslag 1959

Padvinderij Gereformeerd Jeugdwerk

Het district Arnhem van de Katholieke Verkenners / Verkenners van de Kath. Jeugdbeweging 1930-2020


De groepen die op hun verzoek in de Geuzen geïntegreerd zijn

Wat weten we van de Wichard van Gelre groep ?

De verbouwing van de Rotsblokken voor de Zabedogroep

Het opheffen van de Zabedogroep

Wat weten we van de Montgomery groep?

De intentieverklaring Montgomery en Geuzen

De opheffing van de Montgomery groep


Het gebied waarin De Geuzen gehuisvest zijn

Historie Heijenoord aan de hand van krantenknipsels

De Rotsblokken

Bekende plekjes in Mariëndaal

 


 

Het GSRM “Grote Spel Rens & Merlijn”

De explorers speelden onder leiding van Merlijn Kiezenberg vrijdagavond 25 juni 2021 Het Grote Spel Rens & Merlijn (editie 4 versie 5.) Die met de prins op het zwarte paard.
Deze prachtige foto was er één van het Facebook bericht dat De Geuzen de volgende zaterdagmorgen posten.
Deze foto is voor mij een beeld waarin de kracht van onze groep tot uiting komt.
• Het speelt zich af in het welpenlokaal dat in 1963 aan het troephuis De Rotsblokken, in 1952 gebouwd door Geuzen-ouders, toegevoegd is om de expansie van de groep te kunnen realiseren.
• De muurschildering van het Jungle-verhaal is gemaakt door één van de ouders. Ook een voorbeeld hoe ouders de groep op allerlei manieren kunnen helpen.
• Merlijn Kiezenberg (de spelleider links aan de tafel) en Rens van Grunsven, maar ook Wilma van Loon (zij zit tegenover Merlijn) laten het belang van leiders en leidsters zien die langere tijd Geus zijn. Dat zijn essentiële steunpilaren en deze drie vertegenwoordigen tezamen meer dan 55 jaar leiderschap in onze groep!
• De acht explorers geven hoop op toekomstige leiders
Mooi om ouders, leiders en jongeren zo in dit lokaal bijeen te zien in het jaar dat de groep 75 jaar is geworden.

Bij het zien van het bordspel was ik benieuwd hoe dat tot stand was gekomen en heb dat aan Merlijn gevraagd.

Merlijn Kiezenberg antwoordde:

Het spel

Toen ik bij de stam kwam werden er heel veel bordspellen gespeeld. Rens van Grunsven en ik hebben voor het scoutszomer-kamp in 2006 (zie foto) voor het eerst een groot bordspel gemaakt waarbij de scouts elke dag een paar beurten konden spelen. Tijdens het kamp konden zij punten verdienen die ze avonds bij het spel konden inzetten.

Bij de stam hadden we het idee ook een groot bordspel te maken en op het programma stond toen GSRM “Grote Spel Rens & Merlijn”. De naam is een grapje omdat bij de leiding-training was gezegd dat alle programma’s die “Het Grote” voor de naam hadden staan meteen beter programma waren. Dat spel dat we origineel van plan waren zou nogal tijdrovend zijn in het bedenken en voorbereiden en we zijn er nooit echt aan toe gekomen om het te maken.

Dus toen hebben we het eerste jaar een alternatief spel gemaakt en gespeeld. Het jaar daarna stond er weer GSRM op het programma, nu zouden we het eerste spel echt gaan maken… Maar we hadden andere ideeën en zo is het gegroeid dat we jaarlijks een ander spel verzonnen en speelde als programma bij de stam. Soms was een spel populair en hebben we het ook als programma voor een andere speltak uitgevoerd zoals nu bij de explorers.

Deze versie hebben we gespeeld in 2016 ochtends voor de scouts, en avonds voor de stam, 2020 bij de stam en daarna bij de explorers en nu in 2021 bij de explorers.

Het spelbord hebben we op internet gemaakt via een nep-kaarten generator website en daarna laten printen op een groot spandoek. Het heeft 50 landen en middels stickers die te wisselen zijn is het voor verschillende spellen te gebruiken.