Tag: 1951

1946 – 1952 De Geuzen met hun blauw/grijze groepsdas

 

Vanaf het moment dat de groepsnaam “De Geuzen” werd, oktober 1946, droegen de leden deze blauw/grijze das. Dat  eindigde toen op 12 juli 1952 het troephuis “De Rotsblokken” in gebruik werd genomen.

De weinige foto’s waarop te zien is dat groepsleden deze das dragen, zijn in dit document verzameld.

Medio 1949 Tim Krooneman als Geuzenwelp, met zijn broertje Tom en een nichtje

 

Installatie van Dicky Trimpe-Burger tot Akela van De Geuzenhorde door groepsleider hopman A. Stigter
Het welpenzomerkamp 1951 werd samen met de Graaf Bernadotte gehouden. Akela Trimpe Burger staat 2e van links, de leider naast haar met de Geuzendas is ??. De leider die achteraan staat is Henk Mudde. Zijn zus Iet zal een jaar later de Dicky opvolgen als Akela

 

De Geuzenwelpen: in de achterste rij v.l.n.r.: 2e=Jaap van Rijswijk, 3e=Toon van Essen, 4e= Jan Maatman, 6e= Peter Brunt. De rij die begint bij Akela Dicky: 1e- Herman ten Benzel, 5= Lex Speelman. De overige 2 of 3 Geuzenwelpen ijn ????
1951 Sint Nicolaasfeest. staande welp rechts: Tim Kroone-man
De Djib-gids brengt de totem bij Akela voor het begin van de horderoep

 

De welpen vlnr: Tim Krooneman, Jaap van Rijswijk, Huib de Heer, Jan Maatman, Gerard Nijkamp en ??
Vlnr: onbekend, Wim Bonardt, Max Nathans, Pieter van Rijn, Hans Willemsen, Jaap Poll, onbekend, Ernst en Johan Haufe, Jacques Gans.
Op deze foto is te zien dat het gedurende de eerste jaren van de groep niet eenvoudig was om allemaal hetzelfde uniform te dragen. De ouders hadden het geld hard nodig om hun huishouden weer op te bouwen. Nieuwe blouse of broek en zeker de padvindershoed konden wel even wachten.

 

1951 – 2005 Een instabiele speltak voor 15-17 jarigen?

Na afloop van het Sint Joriskampvuur in Warnsborn op 23 april 1951 schrijft de 19 jarige vaandrig Jaap Duisterwinkel in zijn logboek over het besluit om de 3 patrouilles van de verkenners-troep naar leeftijd in te delen. De Reigers voor 15 jaar en ouder, de Valken 13-15 jarigen en de Eekhoorns voor de 12-13 jarigen.
Ook toen was het al duidelijk dat verkenners van 12 t/m 17 jaar niet goed samen in één troep passen.
Daar kwam in 1958 een structurele verbetering in toen de speltak Rowans bij de Katholieke Verkenners werd ingevoerd.
De Geuzen richtten in 1960 eerst de Wontollastam op en splitsten daarna in 1962 de troep in junior- en seniorverkenners. Nadat de senioren in 1966 zeeverkenners werden, viel de juniortroep terug naar de leeftijdsgroep 12-17 jarigen.
In 1981 werd de Rowanafdeling bij de Geuzen opgericht om het volgens jaar op te gaan in de stam…
In 1988 besluit het groepsbestuur niet opnieuw met Rowans gestart omdat er geen begeleiders beschikbaar zijn.
In het najaar van 1993 worden Explorers, de nieuwe naam voor Rowans en Sherpa’, geïnstalleerd. Vijf jaar later zijn ze niet meer aanwezig om na de eeuwwisseling weer even op te duiken.
In 2005 werd opnieuw gestart met Explorers (RSA-712) o.l.v Ido Dormits en daarna Sybren Strikwerda. In 2019 zijn daar 10 jongens en meiden lid van.
Mooi dat deze speltak toch steeds weer opduikt, want het blijft een essentiële schakel in de weg naar toekomstige leid(st)ers !

1951 Zomerkamp welpen Graaf Bernadotte groep en De Geuzen

 

 

De welpen en leiding van De Geuzen zijn te herkennen aan de blauw/grijze groepsdas

De Graaf Bernadotte welpen zijn te herkennen aan hun Schotse-ruitdas, De Geuzen welpen dragen een tweekleurige das: blauw en grijs
In de achterste rij staan de Geuzenwelpen: vlnr Jaap van Rijswijk, Toon van Essen, Jan Maatman, ? en Peter Brunt.
In de rij daarvoor zit uiterst links Herman ten Benzel en de 5e van links is Lex Speelman. De overige Geuzenwelpen onbekend
De gehurkte leidster links is Akela Dicky Trimpe Burger van De Geuzen. rechts van de vlaggenmast Henk Mugge
De totemgids brengt de totem bij Akela Trimpe Burger