Tag: 1973

1967 – 1976 Zomerkamp foto’s horde Heyenoord

Bij het afscheid van Akela Bep Dormits – Menco, op 27 november 1976,

kreeg zij een album aangeboden met beschreven herinneringen en foto’s over de 25 jaar die zij bij Scouting in Eibergen, Deventer en sinds 1967 bij De Geuzen als leidster zeer actief was.

Van de door haar geleide Geuzen horde-zomerkampen en enkele andere activiteiten zijn de foto’s in dit bericht bijeengebracht

Zomerkamp 1967 te Zeist

Links Huib de Heer, midden achter Sjaak Meyer.

Zomerkamp 1968 te Apeldoorn

      

Dit liet Bep graag aan anderen over
Bep in haar element
Jaap Duisterwinkel, met gitaar, zingt bij het kampvuur met alle aanwezigen

 

Reuk Kimspel. rechts Elkan Dormits
Toon van Essen, met baret, rent mee!

Zomerkamp 1970 te Zeist

Nienke de Heer-Jong en Bep Dormits-Menco

Zomerkamp 1971 te Otterlo

Helaas, bij dit kamp moesten De Geuzen het zonder Bep doen, maar één dagje bezoek lukte toch wel!
Dank zij de hulp van ouders bezochten de welpen op een dag het land- en zeeverkennerskamp in Zwartsluis

Zomerkamp 1973 Vorden

 

 

 

Zomerkamp 1974 te Doorn

Een kamp zonder totem gaat niet! Dus wie ging vóór de opening nog “even” heen en weer naar Arnhem?

Hans Kappert zit er bij.
Ook Henny Vleeming is er ook bij gaan zitten
Akela Bep Dormits is er bij gaan liggen
vlnr Elkan en Bep Dormits, ?. ?, Hans v.d. Ham en Hans Kappert

 

Zomerkamp 1975 te Lochem

rechts achter: Fred Vleeming als ass. leider
Hans Kappert (links) volgt de vlag omhoog

Wie weet de namen van de twee leidsters naast de vlaggenmast?

 

Zomerkamp 1976 Maarsbegen

Bep als conducteur

Twee personen werden verblijd met de Ridderorde van de Groene Kousenband !

Bep Dormits en Hans Kappert 

Wie staat geheel links?

 

Instaleren, instaleren en nog eens instaleren.

Hoe vaak zou Bep dat wel gedaan hebben?

1973 Zomerkamp zeeverkenners Dwarsgracht

Omdat er een onderbezetting van leiders was gingen Jaap en Lien Duisterwinkel (resp. oud-groepsvoorzitter en ere-welpenleidster) met hun kinderen enkele dagen kamperen bij de zeeverkenners.  Jaap maakte deze foto’s.

Met  de Dirk Duivel o.l.v. opperbootsman Ronny Wissink werd de familie in het rietsnij-dersdorp opgehaald. Jan D. heeft zich al bij de buitenboordmotor geïnstalleerd. Carlie D. reikt kampeerspullen aan haar moeder aan.

Jan Hylkema en Henk Douna hebben vóór aanvang van het kamp “de Vrijheid” van Jaap op eigen kracht van Doesburg naar Dwars-gracht gevaren.

1973 – 1984 ’t Voetspoor in Presikhaaf

De groep richt in 1966 een tweede horde op om daarmee

      • het aanbod van padvinderij in het snel groeiende stadsdeel Presikhaaf van de grond te krijgen.
      •                      de doorstroom van welpen naar verkenners te vergroten

De leiding bestaat uit vlnr  Toon van Essen, Jan Haring (Akela) met naast hem Akela Venstra (ADC-W), Bep Dormits en Frieda Velthorst. In het Verenigingslokaal boven de school in de Scheldestraat komen ze zaterdag ’s morgens bijeen.

De Wichard van Gelregroep had, net als een aantal andere NPV-groepen groepshuis op Alteveer. Die concentratie van groepen in het noorden van Arnhem was op termijn niet gunstig voor het aantal leden. Dat liep langzaam terug en toen ook nog het terrein ontruimd moest worden om plaats te maken voor uitbreiding van het Burgers Dierenpark, werd door hen in 1967 besloten om samen te gaan met de Geuzen. Deze horde wordt, onder leiding van Akela Hans Kolkman en zijn vriendin Thea van der Brand, Margot Kraay en Geuzen verkenner Chris Schönthaler, deze 3e Geuzenhorde. Deze horde  zaterdagsmiddags ook van de accommodatie boven de school in de Scheldestraat gebruik maken. Dit komt de groep goed van pas, want de ochtendhorde was overvol en er was een ledenstop.

De noodzaak werd steeds groter om een eigen groepshuis in Presikhaaf te realiseren.

De voorbereidingen voor dat eigen groepshuis starten in 1968.

Het Stichtingsbestuur stelt met behulp van ouders een bouwcommissie samen die bestaat uit: W. Brandt als voorzitter,   J. Rozema, (de vader van Beeuwe), is secretaris/ penningmeester. Leden zijn W. Grootenboer (de vader van Gerjan en … ), H.L. Haalboom (de vader van Herman) en J.E. Meyer  (de vader van Sjaak).

Het blijkt dat de NPG Padvindstersgroep De Lichtdraagsters ook graag een groepshuis bij Presikhaaf zouden willen hebben! Hoe het contact met hen tot stand is gekomen is niet meer te achterhalen.

Vijf jaar later was de klus geklaard

Dankzij de volharding van de vaders Herman Mooy  (op een foto van 1979 links) en Wouter Grootenboer (rechts)

kon op 17 februari 1973 “ ’t Voetspoor” in Presikhaaf ” door districtsvoorzitter dr. Gerrit Ruitenberg geopend worden. Hij had in 1960 de Gilwellcursus voor verkennersleiders in Ommen gevolgd, toevallig gelijk met groepsvoorzitter Tim Krooneman.

De leden van de bouwcommissie ontvingen deze schotel, doorsnede17,5 cm, ter herinnering aan hun inzet voor de realisatie van de gekoppelde groepshuizen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het clubhuis ’t Voetspoor wordt in 1984 verkocht aan de Andre de Thaye groep.