1973 – 1984 ’t Voetspoor in Presikhaaf

De groep richt in 1966 een tweede horde op om daarmee

      • het aanbod van padvinderij in het snel groeiende stadsdeel Presikhaaf van de grond te krijgen.
      •                      de doorstroom van welpen naar verkenners te vergroten

De leiding bestaat uit vlnr  Toon van Essen, Jan Haring (Akela) met naast hem Akela Venstra (ADC-W), Bep Dormits en Frieda Velthorst. In het Verenigingslokaal boven de school in de Scheldestraat komen ze zaterdag ’s morgens bijeen.

De Wichard van Gelregroep had, net als een aantal andere NPV-groepen groepshuis op Alteveer. Die concentratie van groepen in het noorden van Arnhem was op termijn niet gunstig voor het aantal leden. Dat liep langzaam terug en toen ook nog het terrein ontruimd moest worden om plaats te maken voor uitbreiding van het Burgers Dierenpark, werd door hen in 1967 besloten om samen te gaan met de Geuzen. Deze horde wordt, onder leiding van Akela Hans Kolkman en zijn vriendin Thea van der Brand, Margot Kraay en Geuzen verkenner Chris Schönthaler, deze 3e Geuzenhorde. Deze horde  zaterdagsmiddags ook van de accommodatie boven de school in de Scheldestraat gebruik maken. Dit komt de groep goed van pas, want de ochtendhorde was overvol en er was een ledenstop.

De noodzaak werd steeds groter om een eigen groepshuis in Presikhaaf te realiseren.

De voorbereidingen voor dat eigen groepshuis starten in 1968.

Het Stichtingsbestuur stelt met behulp van ouders een bouwcommissie samen die bestaat uit: W. Brandt als voorzitter,   J. Rozema, (de vader van Beeuwe), is secretaris/ penningmeester. Leden zijn W. Grootenboer (de vader van Gerjan en … ), H.L. Haalboom (de vader van Herman) en J.E. Meyer  (de vader van Sjaak).

Het blijkt dat de NPG Padvindstersgroep De Lichtdraagsters ook graag een groepshuis bij Presikhaaf zouden willen hebben! Hoe het contact met hen tot stand is gekomen is niet meer te achterhalen.

Vijf jaar later was de klus geklaard

Dankzij de volharding van de vaders Herman Mooy  (op een foto van 1979 links) en Wouter Grootenboer (rechts)

kon op 17 februari 1973 “ ’t Voetspoor” in Presikhaaf ” door districtsvoorzitter dr. Gerrit Ruitenberg geopend worden. Hij had in 1960 de Gilwellcursus voor verkennersleiders in Ommen gevolgd, toevallig gelijk met groepsvoorzitter Tim Krooneman.

De leden van de bouwcommissie ontvingen deze schotel, doorsnede17,5 cm, ter herinnering aan hun inzet voor de realisatie van de gekoppelde groepshuizen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het clubhuis ’t Voetspoor wordt in 1984 verkocht aan de Andre de Thaye groep.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.