Categorie: Defensiehaven

Het ontstaan van de Defensiehaven

De geschiedenis van het ontstaan van de defensiehaven, die we nu gebruiken voor onze waterspeltakken.

UIt de Arnhemsche Courant van 23 december 1953 (woensdag)
‘Geheime’ aanleg IJssellinie
Brieven van Lezers : Stilte en rumoer       
Gedurende enige tijd worden de bewoners van Hulke-steinseweg, Klingelbeekseweg en omgeving des nachts gehinderd door voortdurend geroep en geschreeuw door één of meer krachtige luidsprekers, komend uit de richting van de Rijn. Dit onplezierige rumoer werkt zeer storend op de nachtrust. Gaarne zou ik, indien mo
gelijk, inlichtingen willen hebben omtrent oorzaak en doel van dit lawaai, alsmede omtrent de verwachting, of wij hier weer spoedig van verlost zullen worden.
Ir. A. C. Cranendonk,
Hulkesteinseweg. 1,
Arnhem.
(De geachte inzender bedoelt naar alle waarschijnlijkheid het misbaar dat via de luidsprekers gemaakt wordt, die ingeschakeld zijn om de defensiewerkzaamheden aan de Rijnoevers ter plaatse, die ook ’s nachts voortgang vinden, te bespoedigen.
Dat is dus de oorzaak van liet lawaai. Omtrent het doel daarvan ligt de situatie moeilijker.
Het is namelijk met Defensie zo, dat men liefst in stilte werkt, hoewel
men dit camoufleert door des nachts zeer luidruchtig te doen. Overigens dienen wij wel, het oog gericht houdend op de versterking van het Westen, verheugd te zijn dat men in het diepste geheim, behalve dan natuurlijk weer de voortplanting die reeds meer genoemde luidsprekers aan vele soorten orders geven, ook iets doet voor onze veiligheid.
De vraag wanneer de bewoners van deze omgeving verlost zullen worden van dit lawaai, zullen wij voorleggen aan instanties, die daarover wel oordelen kunnen en misschien geneigd zijn een antwoord te geven. — Red.)
Het was een bijzondere ingezonden brief in de Arnhemsche Courant van woensdag 23 december 1953 met een even opmerkelijke reactie van de dagbladredactie.
Ir. Cranendonk aan de Hulkesteinseweg klaagde over nachtelijk lawaai dat door luidsprekers over zijn huis schalde. De redactie antwoordde dat dit wellicht noodzakelijk was. Want men werkte aan de Klingelbeekseweg immers ‘in het diepste geheim’ aan ‘de versterking van het Westen’.
Zo geheim was de aanleg van de ‘Defensiehaven’ in de jaren vijftig blijkbaar niet. De haven was een onderdeel van een nieuwe verdedigingslijn, de IJssellinie. Dat nieuwe verdedigingswerk moest een eventuele inval van communistische Sovjettroepen stoppen dan wel vertragen.
In de aan te leggen ‘geheime’ insteekhaven lagen caissons opgeslagen die, bij een Russische aanval, in de rivier werden neergelaten. Dat gebeurde op meerdere punten langs de grote rivieren. Door die dammen zou het oostelijke IJsselgebied van Kampen tot Arnhem overstromen, wat een lastige barrière voor de agressor zou moeten zijn.
In Arnhem werden op beide oevers tussen de Klingelbeekseweg en Meinerswijk betonnen landhoofden gebouwd. Daar pasten de caissons precies tussen. Bovendien lag op de rivierbodem een betonnen drempel, waar de caissons op neergelaten werden. Om te zorgen dat het water niet in de Betuwe wegstroomde, werd parallel aan de autoweg naar Nijmegen (nu A325) een dijk gebouwd die we nu kennen als de Defensiedijk.
Voor de verdediging van de defensiehaven en de caissondam werden verder in Meinerswijk en aan de Klingelbeekseweg Shermantanks uit de Tweede Wereldoorlog als kazematten ingericht. Toen de IJssellinie klaar was, bleek deze militair al weer achterhaald en men begon kort na de voltooiing al weer met de ontmanteling. In Arnhem zijn op tal punten nog objecten van deze IJssellinie uit de Koude Oorlogstijd te zien.

Meer over de geschiedenis en monumenten van Arnhem: https://arneym.nl/

Kaart IJssellinie
De IJssellinie uit de jaren vijftig en de Koude Oorlog moest het hele gebied langs de IJssel van Kampen tot de Betuwe onder water zetten. Daarmee wilde men een eventuele aanval van de communistische Sovjet-Unie vertragen.

De rode lijn tussen Arnhem en de Waal bij Nijmegen is de dijk die in die jaren aan de westzijde van de snelweg Arnhem-Nijmegen is aangelegd.

© Stichting Menno van Coehoorn op website Mijn Gelderland / Canon van Gelderland.

 

De Defensiehaven aan de Klingelbeekseweg ca 1955 met links de caissonhaven. Op de rechter foto zijn de landhoofden aan beide Rijnoevers, waartussen de caissons geplaatst moesten worden,  goed te zien.

© NIMH 2000-818-012. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).

© NIMH 2000-818-013. Public Domain Mark 1.0 licentie (auteursrechtenvrij).
Shermantank IJssellinie Klingelbeekseweg, ca. 1955
Shermantanks uit de Tweede Wereldoorlog werden van binnen gestript en in beton gegoten. Zo dienden ze als kazematten voor twee tot drie soldaten die de IJsselliniewerken moesten bewaken.
© Fotograaf Jan de Vries, 2007. Alle rechten voorbehouden.
Geheimzinnige geluiden op de Klingelbeekseweg, 1953
De ingezonden brief in de Arnhemsche Courant over de bouw van de caissonhaven bij de Klingelbeekseweg in 1953. stond in de Arnhemsche Courant, van 23 december 1953. Via KB-site Delpher.
Grote versie totale krantenpagina: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000300149:mpeg21:p00004
Literatuur en bronnen
T. Burgers, Watermonumenten. Beken, bruggen, dijken en gemalen in Arnhem, Utrecht 2010, 68-72.J. Hoffenaar, ‘Verdedigd door de IJssel. De opbouw van een defensielinie tijdens de Koude Oorlog’, in: D. Verhoeven (red.), Gelderland 1900-200. Zwolle 2006, 322-326.H. Kooger, Rondom den Brink. Zwerven door West-Arnhem, Arnhem 1987.
Mijn Gelderland / Canon van Gelderland, De IJssellinie. Een ongebruikte Gelderse waterlinie, 1951-1963, website: https://mijngelderland.nl/…/gelderland/de-ijssellinie

T. Seebach, De Arnhemse Rijnoevers. Wonen, werken en recreatie aan de rivier, Utrecht 2014, 22.

R.C.M. Wientjes, Een heerlijkheid in de bocht. Kaartboek van de polder Meinerswijk bij Arnhem, Zwolle 1995.

#arneym #arnhem #geschiedenis #monumenten
#ijssellinie #klingelbeek #meinerswijk

2021 Verhalen over de Defensiehaven

In de kromming van de Rijn bij Arnhem, ter hoogte van Meinerswijk, ligt een mysterieuze haven: de Defensiehaven. Jarenlang was deze haven onderdeel van een groot militair geheim. Een geheim dat nog steeds bij veel mensen onbekend is. De Gemeente Arnhem is begonnen met het uitbaggeren van de haven. Hoog tijd dat de verhalen achter deze geheimzinnige plaats uit de Koude Oorlog ook boven water komen. Daarom is deze documentaire ‘Geheim aan de Rijn: verhalen over de Defensiehaven’ gemaakt, waarin mensen die de ontwikkelingen rondom de Defensiehaven van dichtbij hebben meegemaakt aan het woord komen.

Lees ook de uitgeschreven interviews op mijnGelderland: https://mijngelderland.nl/inhoud/spec…

Film: Wijnand Kamerman (https://alletun.nl), met dank aan velen voor de medewerking – zie colofon aan het eind van de documentaire. Er is Nederlandse ondertiteling beschikbaar, u kunt dit zelf aan zetten. 

Bekijk hier de documentaire Geheim aan de Rijn

 Een mogelijke bedreiging voor De Geuzen ?
22 juli 1965
Kan een afbeelding zijn van de tekst 'Defensiedrempel in Rijn bij Arnhem wordt ook gesloopt 223UL(905 (Van een onzer verslaggevers) de defensie- El- ELDEN drempeli Ook bet de Inre me-'

1980 Hoe kwam Han Buurman binnen bij Scouting?

In 1980 werd ik op het terrein van Rijkswaterstaat aan de Rosandepolder benaderd

door Tom Krooneman, ouder van een zeeverkenner die bij de KEMA werkte. Hij had vernomen dat ik met mijn werk voor een groot deel belast was met het onder-houd van Rijksvaartuigen, en ja, daar kwam de aap uit de mouw.

“Mijnheer Buurman, wij hebben een sleepboot gekocht en daar hebben wij veel pech mee. Onlangs, door motorpech, moesten wij de reis naar het zomerkamp ter hoogte van Zwolle afbreken en hebben de sleepboot in een grindgat aldaar verankerd. Na het terugkeren van het zomerkamp was de sleepboot door onbekende oorzaak gezonken.Een bergingsbedrijf heeft de sleepboot boven water gehaald en nu ligt hij hier in de haven bij scouting. De motor is stuk. Zou U voor ons eens willen kijken wat wij moeten doen aan de motor.”

Aangekomen op het scoutingterrein lag daar De Geus. Samen stapten we aan dek. Ik schrok me rot, mijn eerste opmerking was “Hier ga ik niet naar binnen”. Één grote vetzooi door de olie die van de motor door de hele machinekamer was gelopen. Ik maakte een afspraak: “Maak eerst dat schip van binnen schoon en dan praten we verder…..”. Al snel werden er zeever-kenners ingezet en zij maakte met veel enthousiasme het schip schoon.

Intussen had ik de beschikking over de motorgegevens en nam contact op met een oude schoolvriend, Jan Markerink uit Lobith, die nog veel onderdelen en ervaring had met binnenscheepvaartmotoren. Na een gesprek met hem gaf hij mij te kennen “Han dit gaat klauwen met geld kosten, zo’n motor is leuk voor een hobbyist maar voor scouting is dit niet op te brengen”. Zijn advies was, vervang dit zooitje voor een GM of een DAF, dan heb je veiligheid en betrouwbaarheid.  Bij Rijkswaterstaat hadden we veel ervaring met DAF en GM motoren.

Ik ging op pad bij voor mij bekende betrouwbare relaties, legde het verhaal uit bij firma van Mill in Hardinxsveld en zij waren genegen om te kijken of er ergens nog een DAF compleet met keerkoppeling te vinden was. En ja daar kwam voor een redelijke prijs een DAF 615 compleet met keerkoppeling op de proppen. Heb het bestuur van De Geuzen voorgesteld om, indien ze interesse hebben, ga kijken en dan hoor ik het wel. Ik houd me uitsluitend bezig met techniek en kan niet beslissen over jullie financiën.

Eén van de ouders, Kees de Keizer, die ervaring had met DAF motoren in bussen van het Gemeentelijk VervoerBedrijf in Arnhem, ging samen met een delegatie kijken en onderhandelen. Zij besloten samen de motor te kopen. De motor, compleet met keerkoppeling, kwam aan bij Rijkswaterstaat en werd daar opgeslagen

En toen moest het gebeuren: “Plan de campagne”. Oude motor eruit, motorfundatie aanpassen, complete nieuwe elektrische installatie aanbrengen, schroef en schroefas aanpassen. Een mega klus met nog veel onverwachte werkzaamheden. En dit doe je niet alleen, gelukkig waren we samen met een geweldig bestuur en zeeverkenners

De schipper van de zeeverkenners, Theo Boekhorst, berekende en tekende de nieuwe motor fundatie, Kees de Keizer zorgde voor een nieuwe tussenas en Hans Kramer, chef werkplaats van de KEMA, liet de schroefas en het schroefaslager aanpassen.

Bert Lans en Frits Kramer (zoon van Hans) zorgden voor de nodige ondersteuning. Siem Coljee, ouders van twee zeeverkenners en lid van het Stichtingsbestuur De Geuzen, wist hier en daar wat centjes los te kloppen en sleutelde mee of het zijn dagelijks werk was.

Ook de zeeverkenners waren niet te stuiten Martin Lem, Bas, Mark, Alex Coljee en nog vele anderen. Bij Alex moest de rem erop, hij was er dag en nacht mee bezig stopte veel energie en tijd in de Geus en vergat daardoor zijn opleiding op de HTS.

Het was duidelijk wat er allemaal binnenboord moest gebeuren, maar hoe zag het er onderwater uit? Wat staat ons nog meer te wachten? Hiervoor moest de Geus het water uit. Op een zaterdag De Geus uit het water getakeld en op de wal gezet bij Rijkswaterstaat. Het onderwaterschip was geheel begroeid met een dikke laag  algen en mosselen. Dus met de hogedrukreiniger en veel krabben en poetsen het onderwaterschip schoongemaakt

Huiddikte gemeten, OEI  !!! de scheepshuid  was wel erg dun en uit ervaring wist ik dat als zo een oud schip uit het water is geweest er spanningen op de romp komen en klinknagels kunnen gaan lekken. De Geus moest wel weer het water in ik kon hem niet laten staan op de wal bij Rijkswaterstaat. Dus Alex kreeg de opdracht mee “Ga zondagmorgen kijken of er geen kleine lekkage op de huid is en als dat zo is trek een reddingkleed onder het schip door zodat de lekkage wordt tegen gehouden.

En Ja hoor !!!! Op zondagmorgen vroeg stond Alex en zijn vader op Camping de Hooge Veluwe bij mijn Caravan:   “Mijnheer Buurman De Geus is lek er staat een veel water onder de vloer”. Dus als een speer naar de Rijkswaterstaat, De Geus uit het water getakeld en ja hoor een lek in het vooronder! Wat nu? Las een plaatje er over? Maar de huid was flinter dun om te lassen. Hier en daar waren de alarmbellen gaan rinkelen en kwam er hulp vanuit de groep. Bert Lans kwam en we bespraken de zaak. Bert kwam met een geniale oplossing: “Han als we een lek in het zwembad (waar Bert werkte) hebben, dan dichten we dat met een kunsthars en dat heb ik voldoende in voorraad”. Terwijl Bert de kunsthars ging halen, maakten wij een bekisting op de boden van het vooronder. De kunsthars werd gestort en moest daarna uitharden voordat De Geus het water in kon.

Wat Nu? Besloten werd om De Geus de hele nacht op de wal te laten staan en maandag in alle vroegte te water te laten. Zo gezegd, zo gedaan. En op maandag was het net of er in het weekend helemaal niets was gebeurd. De Geus dreef weer als van oudst en Rijkswaterstaat kon gewoon zijn gang weer gaan. PFFFFFFF……..

Al snel werden er afspraken gemaakt om het onderwaterschip te dubbelen. In overleg met Rijkswaterstaat mocht De Geus op de wal blijven staan zodat Theo Bartels van de Smidse uit Arnhem De Geus van een nieuwe scheepshuid kon voorzien. Tevens was ik in de avonduren en in het weekend samen met een collega druk om de motor te plaatsen, koelwater, uitlaat en het brandstofsysteem aan te passen

Na vele werkzaamheden was het dan zover dat je kon spreken van een veilig en betrouwbaar voortstuwing systeem. Maar er moest nog veel meer gebeuren. Als het aan de zeeverkenners lag, hadden zij het liefst gehad dat alles in een jaar klaar zou zijn. Steeds weer de vraag “Han kunnen we dit en kunnen we nog wat van dat enz……..”

Mijn standpunt naar hun toe was “Luister, we hebben de afgelopen tijd met ons allen keihard gewerkt en niet zonder resultaat. Nu in de zomertijd eerst genieten en daarmee nieuwe energie opdoen. Dan met nieuwe plannen na het vaarseizoen weer aan de slag. En wees niet bang we zullen altijd nog kleine onvolkomenheden tegenkomen die we direct moeten oplossen.” Zo gezegd, zo gedaan en er werd volop genoten van het tot dusver behaalde resultaat.

Het vaarseizoen eindigde en we gingen weer volop aan de slag. Het vooronder moest opnieuw betimmerd worden, keukenblok en nieuwe slaapbanken met berging maken. Het timmerbedrijf Willemsen uit Gendt was ons zeer te wille. Er kwam een timmerman van hen en we maakten een plan. Met veel ondersteuning van deze timmerman ontstond er een geweldig nieuw vooronder met keukenblok en twee slaapplaatsen, verlichting werd aangebracht en de verroeste ramen werden vervangen

En dan het achteronder. We maakten plannen voor berging en slaapplaatsen, er kwam een nieuwe vloer in, vernieuwde patrijspoorten en verlichting. Ondertussen werd er rond om het schip overal roest gebikt en gegrond om in het voorjaar alles mooi in de lak te zetten. Als ik even tijd had zat ik tussen de middag aan boord en avonds na het werk sleutelde ik wat of zette weer een stukje in de verf. Op zaterdag of zondag kwamen die kanjers en gingen we samen verder, niets was ze te veel.

Een bekende relatie stelde twee vaten met ieder 200 liter brandstof ter beschikking. Die brandstof werd in de bunkers gepompt, maar al snel bleek dat de pakking van het mangatdeksel lek was! Als een speer de brandstof terug in de vaten pompen. Nieuwe pakkingen gemaakt en toen maar weer opnieuw met de vleugelpomp in de bunkers gepompt. Siem Coljee en Theo Boekhorst hadden er een mooie taak aan en toen de tanks vol waren hadden we weer brandstof genoeg voor 50 uur vaarplezier.

Op het dak van het stuurhuis werd een luidspreker gemonteerd zodat vanuit het stuurhuis opdrachten of waarschuwingen konden worden gegeven aan de sleepbemanning. Verder hadden we nog een 27 Mc bakje waarmee je radio contact kon maken met de omgeving. Ik ging op zoek naar een marifooninstallatie zodat we tijdens de vaart contact konden maken met sluizen en de overige scheepvaart op de rivier. Tevens konden we tijdens  een sleepreis op weg naar het zomerkamp via Radio Scheveningen contact maken met telefoon aan de wal. Veel marifoons werden in die tijd vervangen door nieuwe typen en zo kreeg ik van Radio Holland uit Rotterdam een vervangen marifoon ter beschikking die goedgekeurd en gecertificeerd was door Kust- en ScheepsRadio (KSR). We kregen een oproep nummer PD ……. en zo ging er weer een nieuwe wereld open.

Inmiddels zijn we weer een paar jaar verder en er blijven altijd  nog dingen die verbeterd kunnen worden zoals het roer en stuurwerk. Vanuit het stuurhuis liep een dikke ketting over de vloer van stuurboord naar bakboord via het gangboord kwam die uiteindelijk op een groot kwadrant op het achterdek terecht. Als je stuurde dan piepte en kraakte het van alle kanten door veel speling op de roerkoning, kettingen en lagers. Besloten werd om het stuurwerk te vervangen door een hydraulisch stuurwerk. Bij de Firma Peters uit Doornenburg konden we “uit het water” en voor een lange tijd op de wal staan.  Zij leverde veel materiaal en hand- en spandiensten. Zo werd het roerwerk hydraulisch aangepast, de hak van het roer aangepast zodat de diepgang verminderde, het onderwaterschip werd schoon gemaakt en opnieuw in de teer gezet en zo was De Geus weer klaar voor het volgende vaarseizoen.

Weer gingen jaren voorbij en werd er volop genoten en gebruik gemaakt van de Geus. De praktische vaarkennis van de Geuzen steeg ten top, zowel bij de jonge mannen als -vrouwen in de groep. Dit werd door anderen groepen gezien en er werd gevraagd om deze kennis over te brengen naar andere groepen met gebruikmaking van De Geus. Maar ja, de tekenen des tijds van het schip werden duidelijke zichtbaar. Onderwater was alles prima, maar de berghouten, gangboorden en boeing waren aan vervanging toe. De vader van Bas Kleynjan kwam met een oplossing: De Geus kon naar de RDM-werf in Rotterdam en daar zouden ze voor de leerschool er een project van maken!

Zo gezegd, zo gedaan. Op naar Rotterdam. Uit het water, in de hal en tussen de onderzeeboten werd De Geus opgeknapt. Ook maakten wij gebruik van deze gelegenheid om het nodige onderhoud te doen. Na een paar weken verlieten wij de RDM en voeren de Waalhaven uit richting  Arnhem. Geweldige ervaring en een opgeknapte Geus

Ik kan nog wel uren doorschrijven over mijn geweldige tijd bij De Geuzen en misschien zijn er wat dingen vergeten; voor mij is het alweer een lange tijd geleden. Maar ik ben trots op al die gene die na mijn tijd bij De Geuzen alles goed hebben opgepakt en dat daardoor De Geus in alle glorie nog steeds in de vaart is.

Groetjes Han Buurman

april 2017

Zonder de medewerking van al die mensen om mij heen had ik het ook niet gekund.

Samen er voor staan en het “wij gevoel” hebben de doorslag gegeven voor dit succes.

1964 De Geuzen ‘veroveren’ de defensiehaven

De Geuzen

‘veroveren’ eind 1964 de defensiehaven 

De seniorverkenners zochten voor hun gekregen zeilkano naar een winterberging en dachten die gevonden te hebben in de oude Villa Heijenoord. Dat werd toch niks. De zeilkano kwam voor een ligplaats terecht in de Defensiehaven en bleef die winter in het water aan noordkant van de haven tegen het stalen remmingswerk. In 1964 is de verdedigingslinie waar deze haven onderdeel van uitmaakte, ontmanteld.

In het voorjaar van 1965 bleek de kano volgelopen en gezonken te zijn. Alleen het dek hing nog aan de landvasten…

7 oktober 1967                                De tekst van dit artikel kun je  hier verder lezen

Een dak boven ons hoofd !

Voor seniorverkenners is er geen specifiek spelaanbod, waardoor de leiding zelf naar aansprekende activiteiten moet zoeken. Inmiddels is hopman Klaas Hoekstra op zoek gegaan naar financiële middelen om een echte zeilboot te kunnen aanschaffen. Dat lukt dank zij een gift van het Burgerweeshuis e.a.. Er wordt een Lelievlet rechtstreeks bij de werf Beenakker in Kinderdijk gekocht en door de vader van Sjaak Meijer op een aanhanger gehaald. Zijn ligplaats wordt, dankzij de bemiddeling van ouders de voormalige Defensiehaven aan de Klingelbeeksweg. Hij krijgt de naam “Jasper Leynsz” en wordt in 1966 door de oprichter van De Geuzen, Oubaas Stigter, te water gelaten. De kleuren van de oorspronkelijke Geuzen-groepsdas worden ook de kleuren van de vlet: de scheephuid blauw, die kleur was indertijd al aan het water toebedacht, en het dek en kuip grijs.

Begin 1966 krijgen de senioren, door bemiddeling van Sjaak Meijer’s vader en inspanningen van Klaas Hoekstra, de beschikking over een ruimte bij de haven in het niet meer in gebruik zijnde houten defensiegebouw (alleen het voorste deel rechts).

Ouders die bij de KEMA werkten, regelen dat Geuzen per auto de weg via het KEMA-terrein naar de Defensiehaven mogen gebruiken. Zij moeten zich eerst melden bij de bewaking van de hoofdingang aan de Utrechtseweg. In de afscheiding, tussen de parkeerplaats van het Elektrum en het terrein rond de defensiehaven, wordt een afsluitbaar hek geplaatst.  Fietsers en voetgangers kunnen daar op het terrein komen.

In 1968 wordt de 2e lelievlet aangeschaft die de naam Jan Florisz krijgt.

Deze foto’s op het terrein naast de Defensiehaven zijn van 4 april 1969

vlnr Rolf van Hamersveld, Robert-Jan Frederiks, Henk Hoogenkamp en Claudy Stuurman.
Henk Hoogenkamp en Beeuwe Rozema schuren riemen. De 5 jarige Ingrid, dochter van groepsvoorzitter Tim Krooneman heeft een “speeltje” gevonden

 

 

vnlr: Henk Douna, Stuurman Sjaak Meyer, ?, Jurry Willemsen en Rolf van Hamersveld. Op deze foto is hoge afscheiding van betonplaten aan de oostzijde van de haven goed te zien

 

Eenvoudige aanleg mogelijkheden in mei/juni 1974. De eerste twee foto’s zijn genomen na de te waterlating van de “Wouter Cieraadszn”. Peter Veenhuizen wrikt de vlet met aan boord de heren Cieraad en Wouter Grotenboer naar de wal. Bij het aanleggen is de sloep “Dirk Duivel” te zien. Die naam wordt in 1987 weer gebruikt voor de aangeschafte 6e lelievlet “Dirk Duivelszn” 

De heren Cieraad en Grotenboer leggen weer aan met de naar hun vernoemde lelieivlet “Wouter Cieraadszn”. Daarvoor ligt de sloep “Dirk Duivel”. Erica Franken kijkt met welpen toe
Peter Veenhuizrn wrikt de Wouter Cieraads door de haven met aan boord de naamge-vers: HH Wouter Grootenboer en Cieraad

                                                                                                                                                  1975 De haven kan ook deels droogvallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977 Opening zaterdagbijeenkomst                                                        1980 Afsluiting van een zaterdagbijeenkomst

1987 Deze twee foto’s, van het klaarmaken van de sleep voor het zomerkamp in Terherne, laten de slechte stijgersituatie in de haven goed zien

’s Winters kan het waterpeil in de Rijn soms flink stijgen.  De Geus is dan niet meer te bereiken

1995 Het vernieuwde Loodsenonderkomen “De Klepcaraven” wordt opgeleverd.

2006 Nog steeds zeer beperkte stijgerfaciliteiten in de haven.

Na de winter gaan op 10 april 2016 de boten weer het water in.

De aanleg stijger begin april 2016

Op 14 april 2016 wordt een nieuwe stijger aan de Westervoortsedijk afgeladen, te water gelaten en naar de Defensiehaven gesleept door “De Geus” en vastgelegd.

De oude loods wordt vervangen door een nieuwe met daglicht doorlatende dakelementen. De loods is zo ruim dat alle lelievlets binnen kunnen liggen waardoor het onderhoud beter én efficiënt verricht worden. En zijn de boten er uit, dan kan de ruimte voor ander doeleinden gebruikt worden.

2021 

De Gemeente Arnhem maakt bekend dat in maart begonnen zal worden met het uitbaggeren van de de defensiehaven. Het werk, waarvan de kosten ca € 300,000,- zijn, zal 6 weken duren. Dit bericht zorgt er voor dat verschillende bladen daar aandacht aan besteden.

 

 

 

 

 

Ondersteunende achtergrondinformatie nr. 4 t/m 7

4.  Aan “De Geuzen op het water 1946-2021” zijn onderstaande documenten zijn gekoppeld .

DGA 1967 Start zeeverkenners

DGA 1969 Brief keuze (zee-)verkenners

DGA Jan Hylkema zijn herinneringen

Hoe kwam Han Buurman binnen bij De Geuzen

1979 Sleper “De Geus”

                           1979 Filmpje doop sleper “De Geus”

1986 Zomerkamp Kaag

1987 Zomerkamp Terherne

1988 Zomerkamp Biesbosch

Overzicht zomerkampen 1984-2003

 

5.  Aan “Naar de Jamboree sinds 1963zijn onderstaande documenten  gekoppeld 

DGA 1955-1959 Wereld Jamboree

1963 Jan Prenger wordt genoemd in de Maasbode

DGA 1969 Brief Jamboree Japen

DGA 1971 Ervaringen Jamboree Japan

1975 14e Wereld Jamboree Noorwegen

DGA 1975 Sing !, sing together

 

6.  Aan “De Geuzen stammen” zijn onderstaande documenten zijn gekoppeld

1958 NPV Voortrekkers

 2017 Oûbaas Stigterstam

 

7.  Aan “Start reünie oud-Geuzen in 1988zijn onderstaande documenten zijn gekoppeld

Overzicht deelnemers Oud-Geuzen bijeenkomsten

DGA 2007 In memoriam Toon van Essen

DGA 2008 In memoriam Els Wuestman

DGA 2014 In memoriam Huib de Heer

DGA 2018 In memoriam Jaap Duisterwinkel

2018 Oud-Geuzen in Bronbeek

2019 Oud-Geuzen in Oosterbeek