Tag: 1964

1964 De Geuzen ‘veroveren’ de defensiehaven

De Geuzen

‘veroveren’ eind 1964 de defensiehaven 

De seniorverkenners zochten voor hun gekregen zeilkano naar een winterberging en dachten die gevonden te hebben in de oude Villa Heijenoord. Dat werd toch niks. De zeilkano kwam voor een ligplaats terecht in de Defensiehaven en bleef die winter in het water aan noordkant van de haven tegen het stalen remmingswerk. In 1964 is de verdedigingslinie waar deze haven onderdeel van uitmaakte, ontmanteld.

In het voorjaar van 1965 bleek de kano volgelopen en gezonken te zijn. Alleen het dek hing nog aan de landvasten…

7 oktober 1967                                De tekst van dit artikel kun je  hier verder lezen

Een dak boven ons hoofd !

Voor seniorverkenners is er geen specifiek spelaanbod, waardoor de leiding zelf naar aansprekende activiteiten moet zoeken. Inmiddels is hopman Klaas Hoekstra op zoek gegaan naar financiële middelen om een echte zeilboot te kunnen aanschaffen. Dat lukt dank zij een gift van het Burgerweeshuis e.a.. Er wordt een Lelievlet rechtstreeks bij de werf Beenakker in Kinderdijk gekocht en door de vader van Sjaak Meijer op een aanhanger gehaald. Zijn ligplaats wordt, dankzij de bemiddeling van ouders de voormalige Defensiehaven aan de Klingelbeeksweg. Hij krijgt de naam “Jasper Leynsz” en wordt in 1966 door de oprichter van De Geuzen, Oubaas Stigter, te water gelaten. De kleuren van de oorspronkelijke Geuzen-groepsdas worden ook de kleuren van de vlet: de scheephuid blauw, die kleur was indertijd al aan het water toebedacht, en het dek en kuip grijs.

Begin 1966 krijgen de senioren, door bemiddeling van Sjaak Meijer’s vader en inspanningen van Klaas Hoekstra, de beschikking over een ruimte bij de haven in het niet meer in gebruik zijnde houten defensiegebouw (alleen het voorste deel rechts).

Ouders die bij de KEMA werkten, regelen dat Geuzen per auto de weg via het KEMA-terrein naar de Defensiehaven mogen gebruiken. Zij moeten zich eerst melden bij de bewaking van de hoofdingang aan de Utrechtseweg. In de afscheiding, tussen de parkeerplaats van het Elektrum en het terrein rond de defensiehaven, wordt een afsluitbaar hek geplaatst.  Fietsers en voetgangers kunnen daar op het terrein komen.

In 1968 wordt de 2e lelievlet aangeschaft die de naam Jan Florisz krijgt.

Deze foto’s op het terrein naast de Defensiehaven zijn van 4 april 1969

vlnr Rolf van Hamersveld, Robert-Jan Frederiks, Henk Hoogenkamp en Claudy Stuurman.
Henk Hoogenkamp en Beeuwe Rozema schuren riemen. De 5 jarige Ingrid, dochter van groepsvoorzitter Tim Krooneman heeft een “speeltje” gevonden

 

 

vnlr: Henk Douna, Stuurman Sjaak Meyer, ?, Jurry Willemsen en Rolf van Hamersveld. Op deze foto is hoge afscheiding van betonplaten aan de oostzijde van de haven goed te zien

 

Eenvoudige aanleg mogelijkheden in mei/juni 1974. De eerste twee foto’s zijn genomen na de te waterlating van de “Wouter Cieraadszn”. Peter Veenhuizen wrikt de vlet met aan boord de heren Cieraad en Wouter Grotenboer naar de wal. Bij het aanleggen is de sloep “Dirk Duivel” te zien. Die naam wordt in 1987 weer gebruikt voor de aangeschafte 6e lelievlet “Dirk Duivelszn” 

De heren Cieraad en Grotenboer leggen weer aan met de naar hun vernoemde lelieivlet “Wouter Cieraadszn”. Daarvoor ligt de sloep “Dirk Duivel”. Erica Franken kijkt met welpen toe
Peter Veenhuizrn wrikt de Wouter Cieraads door de haven met aan boord de naamge-vers: HH Wouter Grootenboer en Cieraad

                                                                                                                                                  1975 De haven kan ook deels droogvallen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1977 Opening zaterdagbijeenkomst                                                        1980 Afsluiting van een zaterdagbijeenkomst

1987 Deze twee foto’s, van het klaarmaken van de sleep voor het zomerkamp in Terherne, laten de slechte stijgersituatie in de haven goed zien

’s Winters kan het waterpeil in de Rijn soms flink stijgen.  De Geus is dan niet meer te bereiken

1995 Het vernieuwde Loodsenonderkomen “De Klepcaraven” wordt opgeleverd.

2006 Nog steeds zeer beperkte stijgerfaciliteiten in de haven.

Na de winter gaan op 10 april 2016 de boten weer het water in.

De aanleg stijger begin april 2016

Op 14 april 2016 wordt een nieuwe stijger aan de Westervoortsedijk afgeladen, te water gelaten en naar de Defensiehaven gesleept door “De Geus” en vastgelegd.

De oude loods wordt vervangen door een nieuwe met daglicht doorlatende dakelementen. De loods is zo ruim dat alle lelievlets binnen kunnen liggen waardoor het onderhoud beter én efficiënt verricht worden. En zijn de boten er uit, dan kan de ruimte voor ander doeleinden gebruikt worden.

2021 

De Gemeente Arnhem maakt bekend dat in maart begonnen zal worden met het uitbaggeren van de de defensiehaven. Het werk, waarvan de kosten ca € 300,000,- zijn, zal 6 weken duren. Dit bericht zorgt er voor dat verschillende bladen daar aandacht aan besteden.

 

 

 

 

 

1964 Het 2e Zomerkamp van de juniorverkenners in Ommen

Onderweg naar Ommen misten we op eens Charles tSas. Rob Hankel is op zijn brommer een stuk terug gereden en vond hem! Als een held wordt hij ontvangen! 

 

Op Gilwell Ada’s Hoeve: terrein Renbaan B.
vlnr. staande: Kees van Rijn, Rob Hankel (AVL), Han te Selle († december 1997) , Ton Jager, Jos Bokkelkamp, Jaap Suringa, Carl Visscher, Han Scheffers (AWL), Harm Dekker (AVL).
middelst rij: Joost Blasweiler, Chris Schönthaler, Joop Meijlink.
voorste rij: Charles t’ Sas, Bert te Selle, Rob Veenvliet, Dick van der Brul, Dick Rijssemus.
foto’s: Tim Krooneman (VL)

Het pionierhout en de tonnen werden gezamenlijk van Ada’ Hoeve naar de oever van de Vecht op Renbaan B getransporteerd

Op de terugweg rustten we in Klarenbeek