Categorie: Groepsactiviteit

1946 – 2021 75 Jaar historie De Geuzen

Acht aspecten van “De Geuzen”- historie

De historie van onze Scoutinggroep laat zicht niet in één document vastleggen vanwege de veelheid en verscheidenheid van activiteiten die al meer dan 75 jaar wekelijks bedacht en uitgevoerd worden.

De leidsters en leiders, maar ook de “supporters” en de beschikbare faciliteiten van de groep zorgen ervoor dat meisjes en jongens met plezier hun spel kunnen spelen. De spelinhoud verschilt per leeftijds-categorie en heeft bij de waterscouts een andere invulling dan bij de landscouts. De kaders van dat spel worden in grote lijnen door de landelijke organisatie vastgelegd en ondersteund middels trainingen voor de leid(st)ers. Door de jaren heen worden die kaders bijgesteld. Het spel dat we tijdens de eerste jaren van de groep speelden is anders dan we nu spelen in een wereld die door digitalisering en andere normen en waarden sterk beïnvloed wordt.

Het mag duidelijk zijn dat de leiding, die haar creativiteit én tijd inzet voor het bedenken en realiseren van spelen, de hulp van ouders nodig heeft bij het verkrijgen en beheren van gelden en faciliteiten. Geld dat deels door de ouders als contributie en kampgeld betaald wordt, maar ook jaarlijks via de exploitatiesubsidie van de Gemeente Arnhem ontvangen wordt. Voor grote investeringen weten ouders soms fondsen  te vinden die bereid zijn daaraan bij te dragen.

Bij het vastleggen van de historie van De Geuzen heeft het bovenstaande er toe geleid dat de beschrijving opgesplitst is in acht rubrieken. Als u op onderstaande afbeelding klikt verschijnt die nogmaals met de toegang tot de vermelde rubrieken.

Door op de bedelnap aan het begin de regel van de betreffende rubriek te klikken, wordt dat deel geopend. De blauw onderstreepte woorden in de tekst verstrekken bij het aanklikken meer detailinformatie.


Door op onderstaande afbeelding te klikken kunt u de detailinformatie per rubriek inzien


 

 

1950 Groepsblad De Geus

Een uitgave van De Geus van 26 mei 1950

Uit het redactieadres Frans Halslaan 43 valt op te maken dat Wim Bonardt de redactie is.

De onderwerpen die in dit nummer aan de orde komen zijn:

  • Het verslag van zaterdag 20 Mei (Max Nathans is geïnstalleerd),
  • 250 stenen bij de Westervoortsedijk uitzoeken en naar Bronbeek transporteren,
  • de Padvinderswet,
  • Verslag van de Districtswedstrijden ,
  • Op de Rotsblokken werden 600 stenen gebikt en enkele muurtjes gemetseld tot op steigerhoogte.
  • De Hopman heeft met de verkenners in het bos gaan oefenen in sluipen, kompaswerk en seinen.

1949-1952 De bouw van troephuis “De Rotsblokken”

Op 17 maart 1948 wordt “Stichting De Geuzen” opgericht door de ouders E.O. Haufe, H.C. Boomsma en groepsleider mr. A. Stigter. De Scouting-activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats, maar een onderkomen is noodzakelijk. In 1949 besluit de oudercommissie tot de bouw van een eigen troephuis. Het was de heer W.F. Bonardt, vader van verkenner Wim, die op verzoek van het stichtingsbestuur de plannen wilde maken.

Stichting Het Geldersch Landschap stelt in 1949 in het gebied de Rotsblokken een terrein “om niets” voor 50 jaar ter beschikking. Het ligt tussen de spoorbaan Arnhem – Utrecht en de Diependalseweg in het landgoed Mariëndaal.

De vader van Toon van Essen in witte schilders-overall en hoed op

Op een zolder, ergens in de Weerdjesstraat, wordt een timmerwerkplaats ingericht waar vaders in de avond-uren, na hun dagelijkse werk, kozijnen, ramen, deuren en kisten kunnen maken.

In die jaren was er een 45-urige werkweek. Dat betekende dat men alleen zater-dag ’s middags op het terrein aan de Diependalseweg werkzaamheden kon verrichten

Het gebouw dat  de heer Bonardt ontwierp had enkel-steens muren

Die stenen die daarvoor nodig waren moesten op de puinopslagplaats aan Westervoortse-dijk uitgezocht, gesorteerd en opgetast worden.

In december 1949 werd begonnen  met het uitzetten van het gebouwtje. Voor dit uitzetten moest een bultje grond verzet worden.

De opgetaste stenen moesten met een handkar vanaf de Westervoortsedijk naar het bouwterrein op Heijenoord vervoerd worden. Daar moesten eerst de oude cementresten door vaders en verkenners afgebikt worden voordat de stenen gebruikt konden worden. Geen aantrekkelijk werk!!

Dhr. Bonardt hield af en toe een bouwlogboek bij. Een transscriptie van de eerste pagina is hieronder weergegeven.

Zo.     4 sept 1949              Oude deuren, -ramen en -kozijnen opmeten

Ma.    5 sept 1949              Vergadering oudercommissie  o.a. besloten met de bouw een aanvang te nemen.

Za.   10 sept 1949              Aanwezig: HH Stigter, Dijkhuizen, Haufe, Belderok en Bonardt.  Zolder opgeruimd, aangevoerd hout en draadnagels geborgen. Een deel van de cement boven gebracht en een werkbank gemaakt. Verkenners brachten slijpsteen en voerden de zakken vuil weg.

Vr.     11 nov 1949             Aanwezig: HH Stigter, van Essen, Kolthof en Bonardt. De coullise voor de feestavond op 12 Nov.’49 kwam gereed. Doordat enige menschen vroeg naar huis wilden en meer aandacht voor de komende feestavond was, werd besloten half tien te eindigen.

Ouders en oudere verkenners bij het uitzetten van het gebouwtje

Za.     10 dec 1949              Aanwezig; HH Belde-rok, van Essen, Boomsma, Kuyvehoven, terwijl later kwamen de heren Dijkhuizen en Stigter en 4 patrouilleleiders. Aanvang gemaakt met het uitzetten van het gebouwtje. Voor dit uitzet-ten een bultje grond verzet.

 

Vr.     6 jan.   1950              Aanwezig HH Stigter, Krooneman, van Essen en Bonardt. Voort gegaan met het maken van de raamkozijnen voor de vleugels.

Za.     11 feb 1950              Bouwplaats Aanwezig HH Boomsma, Belderok, Bonardt, vaandrig van Gils en verkenners. Voort gegaan met de ontgraving van de fundatie. Waterleiding geul op diepte ontgraven en de ……voor watermeterput aangebracht.

1950 op het terrein van De Rotsblokken is de heer Bonardt (links) de grond aan het verzetten voor de aanleg van de fundering. Verkenners zijn de cementresten van stenen uit het Arnhemse puin aan het afbikken

Puin opslagplaats Westervoortsedijk: Aanwezig HH Stigter, Haufe, Dijkhuisen en enige verkenners: voort gegaan met het zoeken, sorteren en optassen van hele stenen.

Wo.   15 feb 1950              Waterleiding wordt gelegd.

Za.     25 feb 1950             Bouwplaats Aanwezig  Hr Bonardt met slechts 1 à 1,5 uur 5 verkenners. Begonnen met het bikken van de, in de afgelopen week, aangevoerde stenen.  Puin opslagplaats Westervoortsdijk, Voort gegaan met het zoeken en optassen van steen. Aanwezig waren HH Stigter, Dijkhuisen en verder (de) troep.

Van afgebikte stenen is niet een strak muurtje te maken. Links verkenner Jan Belderok, rechts dhr Bonardt

Op bovenstaande foto is een deel van een één-steens buitenmuur te zien. Geen fraai metselwerk. Daarom is het begrijpelijk dat de buitenmuren met een cementlaag bedekt zijn, waarin met takkenbossen een ruw profiel is aangebracht.

Dhr Boomsma (met schop) en anderen zijn ook bezig met sleuven te graven. Op de achtergrond het huis van de familie Holterman, daar achter de woningen aan de Heijenoordesweg

Za.    13 mei 1950              Voortgegaan met stenenbikken waarvoor de jongens zich bitter weinig inspanden en de vaandrig een slecht voorbeeld toonde.

Za.    7 okt    1950              Aanwezig HH: Stigter, Krooneman, Cornelese en Bonardt. Eén patrouille werkte mede.  De betonnen ring voor de gierput werd achter het gebouwtje gerold en gedeeltelijk ingegraven

Wo.  21 feb 1951               De lambrisering in het welpenlokaal kwam nagenoeg gereed. Voort gegaan met het schouwtje

 

Het stellen van de kozijnen

 

 

 

 

De foto’s zijn gemaakt door Ton Stigter.

Omdat het animo van de vaders, om het dak zelf aan te brengen, erg gering was (het aantal ouders dat aan de feitelijke bouw meewerkte was te gering), heeft een aannemer die klus geklaard.  Daardoor kon voor de beoogde openingsdatum dit werk afgesloten worden.

Zowel in het welpen- als verkennerslokaal was een schouw aangebracht. Bij het stoken van een houtvuur bleek helaas dat de lokalen zich niet met warmte maar met rook vulden !

Toch prachtig dat door zoveel zelfwerkzaamheid dit troephuis tot stand is gekomen!

1952 Opening troephuis “De Rotsbokken” op zaterdag 12 juli

Na een periode van 2,5 jaar jaar kon het nieuwe groepsonderkomen van De Geuzen, de “Rotsblokken” officieel geopend worden. Alle leden hadden zich daarvoor eerst verzameld op de Heijenoordseweg ter hoogte van de villa Heijenoord.

Omdat de groepsdas (half blauw, half grijs) snel verschoot straalde deze geen eenheid uit. Daarom kregen alle groepsleden eerst een nieuwe, geweven groepsdas “Hay and Leith” omgehangen, voordat zij achter de Veluweband naar “De Rotsblokken” marcheerden.

Een feestelijk begin van deze belangrijke dag voor de groep: een eigen onderkomen aan de rand van het landgoed MarIëndaal.

De Veluweband o.l.v. tambourmaître Henk Mugge ( de broer van Akela Iet Mugge) heeft alle welpen, verkenners en leiding van de Geuzen bovenaan de Heijenoordseweg “opgehaald”.

Na de horderoep en het lezen van de padvinderswet, hesen Pim Cornelese en Tim Krooneman de Nederlandse vlag.

De voorzitter het Stichtingsbestuur C.W.J de Heer heet alle leden, ouders en genodigden van harte welkom.

Hopman Stigter bedankt de vaders die langdurig heel veel werk verzet hebben om dit troephuis te realiseren. Daarvoor is “een orde van de bedelpenning” ingesteld. Pim Cornelese maakte het ontwerp. Helaas is de in messing gegoten penning nog niet klaar. Daarom krijgen de heren E.O. Haufe, L.P. Krooneman, A. van Essen en C.W.J. de Heer, tijdelijk een kopie van de ontwerptekening. Stigter reikt aan de heer Bonardt het dankbaarheidinsigne van de Nationale Padvindersraad uit.

 

De ouders die veel werk verzet hebben om “de Rotsblokken”t e realiseren, krijgen als dankbetui-ging van Obaas Stigter de Geuzen-bedelnap uitgereikt. Op de eerste rij van de toeschouwers zitten achter dhr L.P.Krooneman vlnr:  mevr, Haufe, de kinderen van hopman Stigter : Mieke en Jan. Achter hen zit hun moeder en daarachter mevr. Nathans.

Op de foto ontvangt Dhr L.P. Krooneman het kaartje met het ontwerp van de Geuzenbedelnap. De onderstaande definitieve gegoten uitvoering werd hem enige tijd later overhandigd.

Districtscommissaris Dr. van Griethuysen opent het troephuis. ADC-Verkenners ten Broeke, hij bezoekt de troep in deze jaren regelmatig, is ook aanwezig, hij bezoekt de troep in deze jaren regelmatig.

Oûbaas Stigter schrijft in een extra editie van de Geus ter gelegenheid van de opening “Ik ben er zeker van dat onze groep, nu zij een eigen, en naar ik geloof, goed bruikbaar huis heeft, een goede toekomst tegemoet gaat.”

In het welpenlokaal (een ontwerp van vader Krooneman) had ieder nest zijn eigen “hol”. De toegang bestond uit een lap tentdoek, geverft in de kleur van het nestdriehoekje en daarop de wolvenkop van het installatieteken geschilderd.

Het geheel ziet er leuk uit, maar bleek niet zo praktisch in het geval het buiten te nat of te koud was. Er was binnen te weinig speelruimte.

 

1963 Opening uitbreiding “De Rotsblokken” 26 oktober

De voorzitter van Stichting De Geuzen. mr. Zevenbergen spreek allen toe.
Vlnr.: Jaap en Lien Duisterwinkel, Peter van Staa, Annet Noor, Han Scheffers, (een deel van) Huib de Heer, Tim Krooneman, Harm Dekker en Rob Gerritsen (APV)

De groep arriveert achter de Arnhem Band op het voorterrein van de Rotsblokken.

Midden onder: Maarten de Jonge.
Voor de haag: Dhr van Haarst (met hoed) en voor hem zijn vrouw, op de foto rechts van hem Dhr Bokkelkamp. De leider achter de berkenboom: Frits Hiddink.
Een deel van de voor die dag gepionierde poort naar het achter-terrein.
De verkenners vlnr Jaap Suringa, Han te Selle, Henk Otten, Rob Veenvliet en Ton Jager
Het nieuwe welpenlokaal

 

Ondersteunende achtergrondinformatie nr. 4 t/m 7

4.  Aan “De Geuzen op het water 1946-2021” zijn onderstaande documenten zijn gekoppeld .

DGA 1967 Start zeeverkenners

DGA 1969 Brief keuze (zee-)verkenners

DGA Jan Hylkema zijn herinneringen

Hoe kwam Han Buurman binnen bij De Geuzen

1979 Sleper “De Geus”

                           1979 Filmpje doop sleper “De Geus”

1986 Zomerkamp Kaag

1987 Zomerkamp Terherne

1988 Zomerkamp Biesbosch

Overzicht zomerkampen 1984-2003

 

5.  Aan “Naar de Jamboree sinds 1963zijn onderstaande documenten  gekoppeld 

DGA 1955-1959 Wereld Jamboree

1963 Jan Prenger wordt genoemd in de Maasbode

DGA 1969 Brief Jamboree Japen

DGA 1971 Ervaringen Jamboree Japan

1975 14e Wereld Jamboree Noorwegen

DGA 1975 Sing !, sing together

 

6.  Aan “De Geuzen stammen” zijn onderstaande documenten zijn gekoppeld

1958 NPV Voortrekkers

 2017 Oûbaas Stigterstam

 

7.  Aan “Start reünie oud-Geuzen in 1988zijn onderstaande documenten zijn gekoppeld

Overzicht deelnemers Oud-Geuzen bijeenkomsten

DGA 2007 In memoriam Toon van Essen

DGA 2008 In memoriam Els Wuestman

DGA 2014 In memoriam Huib de Heer

DGA 2018 In memoriam Jaap Duisterwinkel

2018 Oud-Geuzen in Bronbeek

2019 Oud-Geuzen in Oosterbeek