1949-1952 De bouw van troephuis “De Rotsblokken”

Op 17 maart 1948 wordt “Stichting De Geuzen” opgericht door de ouders E.O. Haufe, H.C. Boomsma en groepsleider mr. A. Stigter. De Scouting-activiteiten vinden zoveel mogelijk buiten plaats, maar een onderkomen is noodzakelijk. In 1949 besluit de oudercommissie tot de bouw van een eigen troephuis. Het was de heer W.F. Bonardt, vader van verkenner Wim, die op verzoek van het stichtingsbestuur de plannen wilde maken.

Stichting Het Geldersch Landschap stelt in 1949 in het gebied de Rotsblokken een terrein “om niets” voor 50 jaar ter beschikking. Het ligt tussen de spoorbaan Arnhem – Utrecht en de Diependalseweg in het landgoed Mariëndaal.

De vader van Toon van Essen in witte schilders-overall en hoed op

Op een zolder, ergens in de Weerdjesstraat, wordt een timmerwerkplaats ingericht waar vaders in de avond-uren, na hun dagelijkse werk, kozijnen, ramen, deuren en kisten kunnen maken.

In die jaren was er een 45-urige werkweek. Dat betekende dat men alleen zater-dag ’s middags op het terrein aan de Diependalseweg werkzaamheden kon verrichten

Het gebouw dat  de heer Bonardt ontwierp had enkel-steens muren

Die stenen die daarvoor nodig waren moesten op de puinopslagplaats aan Westervoortse-dijk uitgezocht, gesorteerd en opgetast worden.

In december 1949 werd begonnen  met het uitzetten van het gebouwtje. Voor dit uitzetten moest een bultje grond verzet worden.

De opgetaste stenen moesten met een handkar vanaf de Westervoortsedijk naar het bouwterrein op Heijenoord vervoerd worden. Daar moesten eerst de oude cementresten door vaders en verkenners afgebikt worden voordat de stenen gebruikt konden worden. Geen aantrekkelijk werk!!

Dhr. Bonardt hield af en toe een bouwlogboek bij. Een transscriptie van de eerste pagina is hieronder weergegeven.

Zo.     4 sept 1949              Oude deuren, -ramen en -kozijnen opmeten

Ma.    5 sept 1949              Vergadering oudercommissie  o.a. besloten met de bouw een aanvang te nemen.

Za.   10 sept 1949              Aanwezig: HH Stigter, Dijkhuizen, Haufe, Belderok en Bonardt.  Zolder opgeruimd, aangevoerd hout en draadnagels geborgen. Een deel van de cement boven gebracht en een werkbank gemaakt. Verkenners brachten slijpsteen en voerden de zakken vuil weg.

Vr.     11 nov 1949             Aanwezig: HH Stigter, van Essen, Kolthof en Bonardt. De coullise voor de feestavond op 12 Nov.’49 kwam gereed. Doordat enige menschen vroeg naar huis wilden en meer aandacht voor de komende feestavond was, werd besloten half tien te eindigen.

Ouders en oudere verkenners bij het uitzetten van het gebouwtje

Za.     10 dec 1949              Aanwezig; HH Belde-rok, van Essen, Boomsma, Kuyvehoven, terwijl later kwamen de heren Dijkhuizen en Stigter en 4 patrouilleleiders. Aanvang gemaakt met het uitzetten van het gebouwtje. Voor dit uitzet-ten een bultje grond verzet.

 

Vr.     6 jan.   1950              Aanwezig HH Stigter, Krooneman, van Essen en Bonardt. Voort gegaan met het maken van de raamkozijnen voor de vleugels.

Za.     11 feb 1950              Bouwplaats Aanwezig HH Boomsma, Belderok, Bonardt, vaandrig van Gils en verkenners. Voort gegaan met de ontgraving van de fundatie. Waterleiding geul op diepte ontgraven en de ……voor watermeterput aangebracht.

1950 op het terrein van De Rotsblokken is de heer Bonardt (links) de grond aan het verzetten voor de aanleg van de fundering. Verkenners zijn de cementresten van stenen uit het Arnhemse puin aan het afbikken

Puin opslagplaats Westervoortsedijk: Aanwezig HH Stigter, Haufe, Dijkhuisen en enige verkenners: voort gegaan met het zoeken, sorteren en optassen van hele stenen.

Wo.   15 feb 1950              Waterleiding wordt gelegd.

Za.     25 feb 1950             Bouwplaats Aanwezig  Hr Bonardt met slechts 1 à 1,5 uur 5 verkenners. Begonnen met het bikken van de, in de afgelopen week, aangevoerde stenen.  Puin opslagplaats Westervoortsdijk, Voort gegaan met het zoeken en optassen van steen. Aanwezig waren HH Stigter, Dijkhuisen en verder (de) troep.

Van afgebikte stenen is niet een strak muurtje te maken. Links verkenner Jan Belderok, rechts dhr Bonardt

Op bovenstaande foto is een deel van een één-steens buitenmuur te zien. Geen fraai metselwerk. Daarom is het begrijpelijk dat de buitenmuren met een cementlaag bedekt zijn, waarin met takkenbossen een ruw profiel is aangebracht.

Dhr Boomsma (met schop) en anderen zijn ook bezig met sleuven te graven. Op de achtergrond het huis van de familie Holterman, daar achter de woningen aan de Heijenoordesweg

Za.    13 mei 1950              Voortgegaan met stenenbikken waarvoor de jongens zich bitter weinig inspanden en de vaandrig een slecht voorbeeld toonde.

Za.    7 okt    1950              Aanwezig HH: Stigter, Krooneman, Cornelese en Bonardt. Eén patrouille werkte mede.  De betonnen ring voor de gierput werd achter het gebouwtje gerold en gedeeltelijk ingegraven

Wo.  21 feb 1951               De lambrisering in het welpenlokaal kwam nagenoeg gereed. Voort gegaan met het schouwtje

 

Het stellen van de kozijnen

 

 

 

 

De foto’s zijn gemaakt door Ton Stigter.

Omdat het animo van de vaders, om het dak zelf aan te brengen, erg gering was (het aantal ouders dat aan de feitelijke bouw meewerkte was te gering), heeft een aannemer die klus geklaard.  Daardoor kon voor de beoogde openingsdatum dit werk afgesloten worden.

Zowel in het welpen- als verkennerslokaal was een schouw aangebracht. Bij het stoken van een houtvuur bleek helaas dat de lokalen zich niet met warmte maar met rook vulden !

Toch prachtig dat door zoveel zelfwerkzaamheid dit troephuis tot stand is gekomen!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.