Categorie: Koempoelan

1960 Indaba Gilwell Ada’s Hoeve Ommen

 Arnhemsche courant  donderdag 4 augustus 1960

Padvinderij: 8,5 miljoen leden

De meeste van de 500 bezoekers aan deze jamboree in het klein willen graag op de hoogte blijven van het nieuws thuis, maar of ze na gisteren nog veel tijd zullen overhouden om hun lijfblad te spellen moet worden betwijfeld, want het Indabaprogramma is druk bezet. Het vermeldt diverse inleidingen (over allerlei onderwerpen op hei gebied van de padvinderij) tea-party’s, kampvuren, shows en natuurlijk ook enkele excursies.

Gisteren is de derde Wereldindaba officieel geopend: de vlaggen gingen in top, er was een toespraak door hoofdcommissaris E J. H. Volkmaars, voorzitter van de nationale pad vindersraad. Indaba nummer drie, staat op het programma dat de deelne-mers bij hun aankomst in de handen gedrukt kregen. Wat Indaba betekent ? Het woord stamt uit Afrika waar het bijeenkomst van stamhoofden betekent. En omdat de ontmoeting in Ommen bestemd is voor padvindersleiders en -leidsters gaf men aan deze kader-jamboree die Afrikaanse naam.
Nadat op het grasveld de Nederlandse driekleur was gehesen. luisterden de in carrévorm opgestelde deelnemers naar een toespraak van de heer Volkmaars. Hij wees op de opzet van deze bijeenkomst, zei dat de padvinderij over de gehele wereld op het ogenblik ongeveer 8,5 miljoen leden telt en legde de nadruk op de grote betekenis van vriendschap tussen de volkeren.

Nauwelijks was het applaus waarmee al die akela’s, oubazen en hopmannen de woorden van de heer Volkmaars onder-streepten, weggestorven of er klonk een formidabele knal, die werd geproduceerd door een soort raket naar de maan. Uit de raket kwamen een kleine honderd postduiven te voorschijn die fladderend de vrijheid verkozen. Na de duiven kwamen de maanmannetjes, in vreemdsoortig kostuum gestoken welpen die hun rol uitstekend speelden.

Het meest opvallend in het kamp is wel de 16 meter hoge totempaal, waarop staat vermeld waarheen het gevaarte al is geweest. Deze paal, die ter gelegenheid van de eerste jamboree in Engeland in 1920 werd geschonken door padvinders uit Singapore heeft de padvinders en padvindsters steeds vergezeld wanneer er weer een grote internationale bijeenkomst werd gehouden.

Op de website van Gilwell Ada’s Hoeve is meer informatie te vinden over het ontstaan en onderhoud van deze totempaal op het Jongensveld.

1962 “De Bedriegertjes” op de NPV Koempoelan in Ommen

De deelname aan deze Koempoelan was het gevolg van een gesprek dat de Geuzen groepsraad aangevraagd had bij het Arnhemse districtsbestuur. Daarin had zij aangegeven dat de groep vond dat het DB te weinig initiatieven nam. Het resulteerde in de vraag of De Geuzen tijdens de komende Koempoelan een activiteit wilden verzorgen, namens het district Arnhem, in een te houden posten spel. Daar stemde de Geuzenleiding mee in!

Gekozen werd voor een variant op de bekende bedriegertjes in Rozendaal ! Iedere groep die bij deze post kwam moest een toespraak houden bij een te onthullen “beeld”. Om het beeld was een omheining gepionierd om te opdringerige  personen op afstand te houden. Op de grond langs de omheining lag een waterleiding met allemaal gaatjes er in en wat hooi er overheen. Op het moment dat het beeld onthuld werd spoot het water uit de waterleiding. Lang leve de pret!

Door het klikken op deze link 1962 Samenvatting zijn de foto’s van die activiteit te zien.

De Leiding van De Geuzen kampeerde op het subveld Laarmanshoek van Gilwell Ada’s Hoeve.

vlnr Toon van Essen, Lien en Jaap Duisterwinkel, Huib de Heer, Cor den Besten (in voorgrond), Annet Noor. Peter van Staa.

 

Peter van Staa, Nienke de Jong en Annet Noor
Huib de Heer

 

 

 

 

Huib controleert het oliepeil van zijn auto. De dames Lien, Nienke en Annet rijden met hem terug naar huis