Het groepsspel van 5 november 1966

Zoals ieder jaar organiseerde de groep ook in 1966 een gezamenlijke activiteit voor de ca.65 jeugdleden. De Geuzen beston-den immers 20 jaar! De uitwerking van dat spel kwam ik tegen in een map met A4-calques uit de periode 1964-1969. Het bestaat uit vijf door mij met de hand beschreven calques.

Bij het doorlezen besefte ik het grote verschil tussen de situatie toen, nog zonder digitale hulpmiddelen, en nu 55 jaar later.

De onderlinge communicatie beperkte zich toen hoofdzakelijk tot de momenten dat we elkaar zaterdags op De Rotsblokken ontmoetten. Daar sprak je af door wie, wanneer en bij wie thuis het programma gemaakt zou worden voor een volgende bijeenkomst. Omdat niet iedereen thuis telefoon had (en bijna niemand van de leiding een auto bezat) was dit een beperkt hulpmiddel voor de communicatie.

De groepsraden werden in Zevenaar bij Jaap en Lien Duisterwinkel thuis gehouden. Daar ging je per trein heen. Op zo’n bijenkomst werd in grote lijnen de vormgeving van een groepsactiviteit besproken. Kennelijk had ik op me genomen om het programma voor dit postenspel uit te werken.

Allereerst moet je beslissen hoe de benodigde afdrukjes gemaakt zullen worden,

op een stencilmachine                     of                 een lichtdrukapparaat.

Voor het maken van stencils had je een typemachine (waar je het inktlint uit-gehaald werd) nodig. Die bezat ik niet. Tekenen op stencil kon wel met speciale stencilpennen, maar vergde veel geduld en tijd. De stencilmachine van De Geuzen stond bij iemand thuis om het groepsblad De Geus af te drukken.

Dus schreef en tekende ik op calqueerpapier met een Rotring-pen gevuld met Oost-Indische-inkt. Maakte je een foutje dan verwijderde je dat met een Estima-retoucheermesje (deze was nog van m’n vader!)

De calques heb ik voor dit bericht even op het raam van mijn werkkamer ge-plakt, waardoor de licht-doorlatendheid iets beter te zien is. Het afdrukken kon in de lichtdrukkerij van Frits Hiddink zijn vader of op mijn werk bij Philips

De afgedrukte documenten:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.