1966 en daarna : Deelnemers aan Oud-Geuzen bijeenkomsten

De bijeenkomsten van “Oud-Geuzen”

De eerste signalen om Oud-Geuzen nog eens te willen ontmoeten, ontstaan 35 jaar na de oprichting van de groep in 1981.

Peter Veenhuizen, hij was welp, zeeverkenner en in 1975 deelnemer aan de Wereld Jamboree in Noorwegen, stuurt in december een brief naar oud-leden van de groep. Daaruit blijkt dat een aantal oud-leden enerzijds behoefte hebben aan een regelmatige bijeenkomst om elkaar te ontmoeten en anderzijds De Geuzen willen steunen. Van dit initiatief zijn geen verdere resultaten bekend.

Toen voor de viering van het 40-jarig bestaan van De Geuzen op 27 september 1986 op Gilwell Sint-Walrick te Overasselt géén oud-leden waren uitgenodigd, ontstond er bij hen enige verontwaardiging. Tim Krooneman was daar als erelid de enige oud-Geus.

Vanuit de groepsleiding bezien was het begrijpelijk dat die oud-leden niet uitgenodigd werden. Want “wie zijn die oud-leden”, is daar een ledenregistratie van? Bovendien geeft dat veel extra werk. Een gezamenlijk activiteit organiseren voor zowel jeugdleden als oud-leden zal waarschijnlijk uitmonden in twee parallel programma’s.

Het blijkt dat de oud-leden veelal leidsters en leiders zijn die langere tijd lid van De Geuzen waren. Door die functies kennen ze elkaar goed en hebben goede herinneringen hebben aan “hun” groep. Zij hopen tijdens dit soort bijeenkomsten andere oud-leden weer eens te ontmoeten.

De oud-leden Els Wuestman-Meijer (Rheden), Toon van Essen (Arnhem), Tim Krooneman en Jan Prenger (beiden uit Zwolle) vonden het “een gemiste kans” dat bij het 40-jarig bestaan geen oud-leden uitgenodigd waren. Het zou toch een mooie gelegenheid zijn geweest om de oud-leden nog eens bij de groep te betrekken.

Het viertal verzamelde oude ledenlijsten en Els nam op zich om de huidige adressen van oud-leden proberen te achterhalen. Haar man Henk heeft haar daarbij geholpen om over-zichtlijst te maken, terwijl Els aan het telefoneren sloeg. Het moeten een paar honderd telefoontjes geweest zijn, want uiteindelijk was er na veel speurwerk een lijst met de namen van 219 oud-leden en hun adressen!

De volgende stap was “Wanneer en waar kunnen we die oud-Geuzen uitnodigen”.

Middels contacten met Geuzen die nog bij de groep actief waren, kon geregeld worden dat zij op de haven bijeen konden komen. Voor de landrotten was ook een bezoek aan de Rotsblokken mogelijk.. Alle oud-leden ontvingen daarvoor een uitnodiging. Ongeveer 100 van hen gaven aan te zullen komen.

Het werd op 18 juni 1988 Arnhem op de Defensiehaven een zeer geslaagde reünie van Oud-Geuzen. De deelnemers ontvingen een extra editie van het groepsblad De Geus.

Op de foto vraagt Tim aan Oûbaas Stigter om te gaan staan zodat iedereen hem, soms voor het eerst goed kan zien. Jan Prenger zei wel eens gekscherend: “Als oûbaas Stigter niet met De Geuzen begonnen zou zijn, dan had me dat heel veel vrije tijd gescheeld!”

De oud-leden hebben na het 50-jarig bestaan van De Geuzen in 1996 besloten om jaarlijks zelf een bijeenkomst voor oud-leden organiseren.

De oud-leden hebben na het 50-jarig bestaan van De Geuzen in 1996 besloten om jaarlijks zelf een bijeenkomst voor oud-leden organiseren.

Dit overzicht , gemaakt door Henk Wuestman, laat zien welke Oud-Geuzen aanwezig waren bij de door hen georganiseerde reünies.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.