Tag: 1920

1920-1946 De “voorouders” van De Geuzen

Bij het zoeken naar krantenartikelen met informatie over de Padvindersgroepen van de NPV In Arnhem, kwam allerlei iteressante informatie boven tafel. Vooral over de periode 1900 -2000. Dat leidde tot verrassende ontdekkingen. Één daarvan is de keten van groepen, “de voorouders”, waartoe de Geuzen behoort.

In Arnhem werd de eerste padvindersgroep in 1911 opgericht:

De Arnhemsche padverkenners.

In de Arnhemsche Courant van 20 maart stond een artikel waarvan hiernaast een deel is weergegeven. Opvallend daarin is de 6e alinea “Na in looppas de brug te zijn overgegaan, werd op den muilenzandweg langs Mariëndaal …etc “. Hier wordt zeer waarschijnlijk de Diependaal-sche weg mee aangeduid waaraan De Geuzen in 1952 hun troephuis “De Rotsblokken” openden.

De APV was ca 10 jaar de enige  groep in Arnhem en omgeving. Binnen de NPV ontstond omstreeks 1920 een groep met de naam Velpsche Woudlopers. In het onderstaande bericht van april 1930 uit het blad “de Verkenner” lezen we dat verkennerstroep gesplitst is in Velpsche Woud-lopers en Veluwsche Verkenners (te Arnhem). De oorzaak was de toenemende belangstelling voor padvinderij waardoor te troep te groot  werd voor het leidersteam

 

In 1933 zijn ook de Veluwsche Verkenners zo sterk gegroeid dat een deel afgesplitst wordt en onder de naam De Zwervers verder gaat. Hun hop-man is de uit Zeeland afkomstige, 26-jarige A.P.C. van Leeuwen, zo blijkt uit nader onderzoek.  Waarschijnlijk was hij al hopman bij de Veluwsche verkenners en is hij bij de splitsing meegegaan met de Zwervers. Die functie vervult hij nog geen jaar. In mei 1934 staat in het blad Weest Paraat:

 

 

In januari 1934 neemt de Gemeente Arnhem een besluit over enkele bijgebouwen van kasteel Zypendaal: De Zwerver krijgen de beschikking over het Koetshuis.  In februari 1938 viert de groep haar eerste lustrum, zo blijkt uit het onderstaande krantenartikel.

 

 

Als mr. A.Stigter in 1946 zich voorneemt om een padvindersgroep op te richten, meldt hij zich bij de dichtstbijzijnde groep (hij woont in de Izaäc Evertslaan), de Zwervers aan de Zypendaalseweg.

Bij de opening van het nieuwe groepshuis van de Veluwse Verken-ners in oktober 1946, kort na de Tweede Wereldoorlog, is hij als vertegenwoordiger van De Zwervers één van de sprekers.

 

.

 

De landelijke NPV-organisatie heeft dat jaar besloten dat een groep géén twee verkennerstroepen mag hebben. Dat besluit is er mede oorzaak van dat de Zwervers II, waarvan Stigter de hopman is, de naam De Geuzen” aannemen. Jaap Duisterwinkel is dan nog lid van de Zwervers en schrijft op Sint Jorisdag 1951 het onderstaande in zijn logboek.

Na onderzoek in enkele on-line archieven blijkt hopman A.C.M. van Leeuwen de vader te zijn van 4 jongens: Koje, Robert, Ewout en Wolfert van Leeuwen, die sinds 1946 allen lid van De Geuzen werden!  Wolfert was de laatste van hen die De Geuzen verliet. Dat was omstreeks 1958/59.