1952 Arnhemse Verkenner het beste in het land in actie „Heitje voor een Karweitje”

Arnhemse Verkenner het beste in het land

in actie „Heitje voor Karweitje”

3 juni 1952 Nijmeegs Dagblad

De Maarten van Rossum-padvindersgroep te Arnhem, viel Zaterdagmiddag een grote eer te beurt, toen de hoofdcommissaris van de N.P.V., mr. J. M. Ravesloot een van haar jeugdige verkenners wegens zijn bijzondere verdiensten voor de troep huldigde.

Het betrof hier de twaalfjarige Frans van Stalborch uit de Rijnstraat, die de beste individuele prestatie van alle Nederlandse padvinders heeft geleverd tijdens de actie „Een heitje voor een karweitje”. Frans van Stalborch verrichtte niet alleen de meest gevarieerde werkzaamheden, maar „verdiende” voorts in één enkele week een totaalbedrag van ƒ 72,70.

De korte huldigingsplechtigheid vond plaats in het troephuis aan de Beekhuizenseweg te Velp. De Maarten van Rossumgroep stond rond de vlaggenmast opgesteld, toen de H.C. door de districtscommissaris, dr B. G. van Griethuysen werd welkom geheten. Deze vond het voor de troep een hele eer, dat de H.C. persoonlijk aanwezig heeft willen zijn.

Mr. Ravesloot zeide steeds goede berichten over de Maarten van Rossumgroep te vernemen. Het gedegen werk van de groep is meermalen op de voorgrond getreden. Het verheugde

spreker dan ook bijzonder, een van de jeugdige verkenners uit deze groep te kunnen huldigen voor een prestatie, die het nodige respect afdwingt. Ook de groep zelf heeft zich inde actie uitstekend gehouden. De hoofdcommissaris wees nog eens op het belang van de naleving van de padvinderswet. Het is niet zo eenvoudig om deze tot uitvoering te brengen. Toch mogen we nooit vergeten om datgene wat er in verankerd ligt na te komen, aldus mr. Ravesloot. Onze grote plicht om anderen steeds behulpzaam te zijn, mogen geen enkele omstandigheid verzaken. Daarmede staat hij verreweg aan de spits.

De hoofdcommissaris riep Frans van Stalborch naar voren te komen en overhandigde hem een fraaie shelter als geschenk, alsmede een bewijs voor een vliegtocht vanaf Soesterberg. Uit het lijvige rapport van verdiensten van deze Arnhemse verkenner bleek, dat hij nabij het Arnhemse station werkzaam geweest is. o.m. vele reizigers met hun koffers geholpen.

De leider van de verkenners, hopman Folmer, bood de hoofdcommissaris een bus echte Arnhemse meisjes aan als bewijs van waardering van diens bezoek. Met een drieweg hoera op het welzijn van de H.C. werd de plechtigheid besloten.


Frans van Stalborch kwam toevallig met De Geuzen in contact doordat hij in september 1957 naar de Uitgebreid Technische School (Spijkerstraat hoek Schoolstraat) ging. De school was in 1956 gestart. In 1957 werden veel jongens toegelaten waardoor er parallelklassen gevormd werden.

Frans kwam in E(lectro)1A. In E1B zaten o.a. Carol van den Hoorn en Tim Krooneman. In het voorjaar van 1958 ging Tim met zijn patrouille de Houtduiven naar de Districtswed-strijden. Daar trof hij ook Frans, PL van de Veluwse Verkenners en klasgenoot Carol, PL van de Arnhemse Padverkenners!

Doordat zowel De Geuzen welpenhorde als de verkennerstroep dat jaar een tekort aan leiding hadden, vroeg Tim aan Frans of hij misschien in beide zomerkampen kon assisteren. Dat wilde hij wel doen!

vlnr: Harm Dekker (in hemd), Han Scheffers, Frits Hiddink, Hans de Jong, Steven Scheffers, Kees van Rijn, Pieter van Rijn, Roel Dekker achter Harm vlnr.: Tonny Boshuizen, Hans Siebelink, Leo van der Heu, Wolfert van Leeuwen, Rob Hankel, Tonny Markus. achterste rij: Frans van Stalborch, Hans Reymes, Jan Stigter, Toon van Essen, Hans Niemantsverdriet, Tim Krooneman.

1958 Zomerkamp te Ugchelen. Welpenhorde De Geuzen

Staande rij vlnr: Carl Visscher, ?, Gerda Addink, Sytze Tuininga, Frans van Stalborch, Henk Bongers, Johan Markus, Willem de Heer, Jos Bokkelkamp, Lien Damhaar, ?,Onno Dekker,?, Lien Duisterwinkel-Menkhorst, ?,?.

Voorste rij vlnr: Carl Jibben,?,Jaap Purmer, ?,?, Steven Scheffers, ?,?, Han te Selle, Kees Purmer, Chris Schönthaler, ?


Max Nathans herinnerde zich dit over “Heitje voor een Karweitje.

Hij en zijn broers  wonen in Israel

In de jaren omstreeks 1950 was er een nationaal padvinders project in Nederland met de naam “Heitje voor een karweitje” (een heitje was oorspronkelijk een Bargoense woord. Het is een verkorting van heitbas (‘vijf stuivers’) Een heitje was dus 25 cent en werd meestal aangeduid als “een kwartje” (een kwart gulden)

Tijdens de Paasvakanties trokken de welpen, de verkenners, voortrekkers, leiders en leidsters en zelfs commissarissen er één dag op uit om KARWEITJES voor een HEITJE te verrichten

De bedoeling daarvan was om wat extra’s te kunnen doen (behalve elke dag de goede daad) door geld te verdienen voor je groep. Aangezien er veel padvinders waren die allemaal klusjes wilden doen, moest je wat origineels bedenken.

Ik had dit idee : dat bleek een goede bron van inkomsten te zijn.

Mijn broers Alex en Bram en ik (alle drie Geuzen) gingen op Zaterdag naar de fietsen-stalling op het Velperplein bij Vroom en Dreesman (foto ca. 1960, V&D links met 5 ramen)

Met behulp van een busje witte verf en een kwastje schilderden we de onderste 30 cm van het achterspatbord van de fiets weer keurig wit en pasten ook op de fietsen terwijl de mensen aan het winkelen waren.

Het witte spatbord verdween door het succes van de fietsreflector. De overheid schaft het witte spatbord voor fietsers per 1 januari 1995 af. Het is niet meer nodig, vindt minister Maij-Weggen, om naast een achterreflector ook een dertig centimeter lang “wit staartje” op de fiets te hebben

 

 

 

 

1960-1963 Wontollastam

De naam Wontollastam bestond al voordat De Geuzen bestonden!

Jaap Duisterwinkel schreef in de jaren 90 daarover het volgende:

“Ik heb aan de wieg gestaan van de Wontollastam. Het was de naam van de stam van de NPV-groep de Zwervers, waaruit de Geuzen zijn ontstaan.

Hopman Stigter nam de patrouille de Houtduiven van de Zwervers mee en maakte daaruit zijn eigen groep, eerst Zwervers II genaamd, maar al gauw De Geuzen. Toen de Zwervers lagen te zieltogen ben ik vanuit die groep overgestapt naar de Geuzen als vaandrig. Een aantal jaren later werd ik groepsleider en kwam bij ons de gedachte op een voortrekkersstam te vormen.

Hopman Stigter en ik hebben een half jaar stage gelopen bij de Vikingstam van de Veluwse Verkenners. Stigter nog wat langer. De eerste voortrekkers van de Wontollastam waren Tim Krooneman, Huib de Heer, Pim te Wechel en ik.

De naam van de stam werd door mij als oud-Zwerver voorgesteld. Ik werd oubaas en Cor den Besten (oud Vikingstam) baas. Wat later traden Han en Steef Scheffer, Frits Hiddink Peter van Staa (allen betrokken bij de welpenleiding) toe en even later de verkenners seniorpatrouille van Cor den Besten. De meesten van hen werden op traditionele VT-manier na een avondwake op de St Jorisvlag door mij geïnstalleerd. Wij hadden in De Rotsblokken ons eigen stamlokaal.”

Cor den Besten trok in de eerste jaren er met de stamleden regelmatig op uit. Doordat hij als fotograaf in dienst was bij het Openluchtmuseum, beschikte hij over een goede camera die hij ook bij stamactiviteiten wel eens gebruikte. De onderstaande foto’s zijn met dat toestel gemaakt.

vlnr Roel Dekker, ? Cor, ? en Toon van Essen
vlnr: Tim Krooneman, in de tent Frits Hiddink en Wouter van Zeijst, staand Jaap Duisterwinkel en Cor den Besten, gehurkt: Steven Scheffers, Rudie de Boer en Alex Nathans
vlnr staand: Alex, Rudie, Steven en Wouter, voorgrond: Pim , Tim, Cor en Frits. Aan de tekens op de baret kun je zien dat Wouter PL was geweest, Pim ass.welpenleider is, Tim ass. verkennersleider is, Cor ass stamleider.
Wouter van Zeijst en Alex Nathans
Jan Spanhake  (links) en Toon van Essen rechts op hike.
Alex, Cor en Wouter
Pionieren op de helling achter De Rotsblokken

 

1946 31 augustus Optocht Padvind(-st)ers Koninginnedag

1946 Het jaar dat onze groep ontstond

Het Facebook van Oud-Arnhem plaatste op 22 september 2022 het volgende bericht:
“Arnhem, Jansstraat 1946
Op Koninginnedag zaterdag 31 augustus 1946 marcheerde een lange rij padvinders door de stad. Fotograaf De Booys maakte een mooie serie van de padvinders in de Jansstraat vanuit een raam boven zijn fotozaak op de hoek met de Jansplaats (rechts). Welke padvindersgroepen precies op al die foto’s staan is helaas niet gedocumenteerd.”
Welke padvindersgroepen daaraan deelnemen is moeilijk te achterhalen. In 1946 bestonden er namelijk vier padvind(st)ers organisaties. Voor jongens waren dat: de Nederlandse Padvinders (NPV) en de Verkenners van de Katholieke Jeugdbeweging (VKJB) en voor de meisjes het Nederlandse Padvindsters Gilde (NPG) en de Nederlandse Gidsen (NG).
De jongensgroepen waren voornamelijk te onderscheiden aan de kleur en uitvoering van hun groepsdas die alle leden droegen. Bij zwart/wit foto’s is dat moeilijk te herleiden. Daarnaast was er ook nog een verschil: de insignes op hun trui of borstzakken.
De meisjesgroepen hadden een ander uniform. Hoe je daaraan kon zien tot welke landelijke vereniging zij behoorden, weet ik niet.

In de winkel bovenaan rechts  met het boog-raam),

dat is op de hoek van de Jansstraat en de Janslangstraat,

is sinds 5 Octo-ber 1931 Boekhandel J.B.L.Krooneman Jr. gevestigd.

 .  

1960 Indaba Gilwell Ada’s Hoeve Ommen

 Arnhemsche courant  donderdag 4 augustus 1960

Padvinderij: 8,5 miljoen leden

De meeste van de 500 bezoekers aan deze jamboree in het klein willen graag op de hoogte blijven van het nieuws thuis, maar of ze na gisteren nog veel tijd zullen overhouden om hun lijfblad te spellen moet worden betwijfeld, want het Indabaprogramma is druk bezet. Het vermeldt diverse inleidingen (over allerlei onderwerpen op hei gebied van de padvinderij) tea-party’s, kampvuren, shows en natuurlijk ook enkele excursies.

Gisteren is de derde Wereldindaba officieel geopend: de vlaggen gingen in top, er was een toespraak door hoofdcommissaris E J. H. Volkmaars, voorzitter van de nationale pad vindersraad. Indaba nummer drie, staat op het programma dat de deelne-mers bij hun aankomst in de handen gedrukt kregen. Wat Indaba betekent ? Het woord stamt uit Afrika waar het bijeenkomst van stamhoofden betekent. En omdat de ontmoeting in Ommen bestemd is voor padvindersleiders en -leidsters gaf men aan deze kader-jamboree die Afrikaanse naam.
Nadat op het grasveld de Nederlandse driekleur was gehesen. luisterden de in carrévorm opgestelde deelnemers naar een toespraak van de heer Volkmaars. Hij wees op de opzet van deze bijeenkomst, zei dat de padvinderij over de gehele wereld op het ogenblik ongeveer 8,5 miljoen leden telt en legde de nadruk op de grote betekenis van vriendschap tussen de volkeren.

Nauwelijks was het applaus waarmee al die akela’s, oubazen en hopmannen de woorden van de heer Volkmaars onder-streepten, weggestorven of er klonk een formidabele knal, die werd geproduceerd door een soort raket naar de maan. Uit de raket kwamen een kleine honderd postduiven te voorschijn die fladderend de vrijheid verkozen. Na de duiven kwamen de maanmannetjes, in vreemdsoortig kostuum gestoken welpen die hun rol uitstekend speelden.

Het meest opvallend in het kamp is wel de 16 meter hoge totempaal, waarop staat vermeld waarheen het gevaarte al is geweest. Deze paal, die ter gelegenheid van de eerste jamboree in Engeland in 1920 werd geschonken door padvinders uit Singapore heeft de padvinders en padvindsters steeds vergezeld wanneer er weer een grote internationale bijeenkomst werd gehouden.

Op de website van Gilwell Ada’s Hoeve is meer informatie te vinden over het ontstaan en onderhoud van deze totempaal op het Jongensveld.

2013 Verslag van de Regionale Scouting Wedstrijden

 

Daan Jansen schreef het volgende verslag:

Het thema van de RSW was dit jaar, in april, de Flintstones .

Ter voorbereiding hadden Bouke en Iris themakleding voor de hele patrouille gemaakt. Na het aanmelden van de patrouille moesten we de tent opzetten en een keuken bouwen. Op een gegeven moment ging er een toeter en moesten we bij de subkampleiding verzamelen deze vertelde ons over de regels en tijden. Daarna gingen we allemaal naar de kampvuurkuil waar een kampvuur door Merlijn gemaakt was . In de kampvuurkuil werden nog wat dingen verteld en kreeg iedereen een avondsnack, voor de niet-vegetariërs een zakje met 3 satéstokjes en voor de vegetariërs een licht aangebrande kaassoufflé. Toen we eenmaal in de tent waren kregen we veel bezoekjes van de Valken waardoor het erg lang duurde dat iedereen sliep

Veel deelnemers aan en staf van de RSW op de Waterberg

De volgend de morgen vertrok ons Subkamp als eerste met de hike . Het hiken ging erg goed tot de fietsers ons twee keer de verkeerde kant op hadden gestuurd . Tijdens het hiken kwamen we verschillende patrouilles tegen: de ruiterscouts, een patrouille met een stokbrood en een patrouille waar met twee danen waarvan de een cretorus en de andere anus werd genoemd . Maar uiteindelijk waren we toch als eerst bij de Waterberg . Na het hiken hebben we de keuken afgemaakt een pan ontschimmeld [ik was hem vergeten af te wassen].

Vervolgens moesten we koken. We hadden: vlees, pasta, komkommer, tomatensaus en vegaballen . Verder had Iris een heerlijke taart gebakken waar de jury erg tevreden mee was . Na het koken en afwassen was de bonte avond . Wij hadden een kort liedje bedacht het ging zo: He kijk het zijn Bambam en Pebbles de baby’s met bowlingskills ! Na dit geweldige liedje kregen we het en geweldige stukje na het andere te zien .

Daarna gingen we naar de kampvuurkuil en deden we een slecht georganiseerd avondspel. Het ging als volgt: in het bos waren 8 mensen verstopt met ieder een eigen geluid wij moesten ze vinden en kregen dan een handtekening ondertussen waren er 5 mensen met zaklampen die je handtekeningen doorkraste als ze op je schenen . Na de bonte avond en het avondspel moest iedereen, behalve de PL’s, naar de tent.

In de tent waren sommige patrouille leden nogal hyper en duurde het behoorlijk lang voordat ik in slaap viel . De volgende ochtend moesten we de tent afbreken en deden we een ingewikkeld handelsspel.

Daarna werd de uitslag bekendgemaakt: de Valken waren 32e de , de Reigers 9e en de Kieviten 5 !!

Taart als beloning voor de goede resultaten RSW én verjaardag Rens van Grunsven

1973 Zomerkamp zeeverkenners Dwarsgracht

Omdat er een onderbezetting van leiders was gingen Jaap en Lien Duisterwinkel (resp. oud-groepsvoorzitter en ere-welpenleidster) met hun kinderen enkele dagen kamperen bij de zeeverkenners.  Jaap maakte deze foto’s.

Met  de Dirk Duivel o.l.v. opperbootsman Ronny Wissink werd de familie in het rietsnij-dersdorp opgehaald. Jan D. heeft zich al bij de buitenboordmotor geïnstalleerd. Carlie D. reikt kampeerspullen aan haar moeder aan.

Jan Hylkema en Henk Douna hebben vóór aanvang van het kamp “de Vrijheid” van Jaap op eigen kracht van Doesburg naar Dwars-gracht gevaren.

1953-1977 Overzicht zomerkampen verkenners

1952   Rabbit Hill , Nieuw Milligen                            fotoalbum

1953  “De Waterlelie”, Giethoorn                                                        kampverhaal

1954   In de duinen bij Velsen                                      fotoalbum 

1955   Epe                 Groepsalbum 1959-1960                            

                                    1956   Hotel Mol, Giethoorn-Noord

1957  Italiaanse Meren, Kotten                                   fotoalbum

1958   Hotel Mol, Giethoorn-Noord                           fotoalbum

1959   familie Smeets, Etenaken bij Wijlre                                          Groepsalbum 1959-1960

1960   Gilwell Ada’s Hoeve Ommen                                                      Groepsalbum 1959-1960  

1961  In de duinen bij Velsen                                      fotoalbum

                                    1962  Gilwell St. Walrick Overasselt

1963 “De Vrijenberg” Loenen                                     fotoalbum

1963 “De IJzeren man” Vught                                     fotoalbum

1964 “Gilwell Ada’s Hoeve”, Renbaan A Ommen    fotoalbum

1965 “Gilwell Ada’s Hoeve”, Renbaan B Ommen    fotoalbum

1966 “Sint Walrick”, Overasselt

1967 “De Vrijenberg”, Loenen en “Hotel Mol”, Giethoorn-Noord fotoalbum   http://geuzenarchief.nl/index.php/2021/09/09/1967-zomerkamp-verkenners-in-giethoorn/

1968 “Hotel Mol”, Giethoorn-Noord                        fotoalbum

1969 “De Stouwe”, Giethoorn-Middenbuurt         fotoalbum

1970 “Gilwell Ada’s Hoeve” 2e Leidersveld (Jongensstad) Ommen

1971 Weiland aan Arembergergracht, Zwartsluis

1974 Ommen

1975 Rondvaart per schip Willem de Heer door Nederland

1976 Geuzen-picknick “Ada’s Hoeve” Renbaan A, Ommen

1977 “Ada’s Hoeve”, Laarmanshoek, Ommen

1965 Zomerkamp verkenners op Renbaan B, Gilwell Ada’s Hoeve te Ommen

Staand vlnr; AVL Frits Hiddink, André Kappert, gast-AVL Peter van der Heij (zwager hopman Tim) , Han te Selle, AVL Harm Dekker, Ton Jager, Dick Roose, Jaap Suringa, Rob Veenvliet, Charles t’ Sas, Joost Blasweiler,
Gehurkt,zittend: Henk Koenders, Joop Meijlink, Jacky van Besouw, VTG Hans van Haarst, Alan Geensen, Hans Kappert, Paskie Rokus, Jos Egberts, John Otten, Henk Otten en Ron van Muilekom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Links de Staftent. De patrouilles hebben een eigen terreintje met 8 pers.tent en gepionierde keuken met tafelvuur.

Paskie schreef op 3 augustus 2020 n.a.v. een chatbericht dat Tim Krooneman hem stuurde met de vraag of hij deze Paski was: “Dat zou hel goed kunnen….. ik herinner mij dat ik toen in die week met mijn voet onder een grote wagen met hooi kwam en toen met mijn voet in verband of gips ging…..Op 21 jan 2022 schreef hij:”…. Ik kan me nog iets herinneren van ommen …. ’s woensdagsmiddags mochten de ouders komen (in mijn geval mijn moeder) en eind van die week kwam ik met mijn voet onder een hooiwagen wat mij een gekneusde enkel opleverde …. “”
André Kappert en Joost Blasweiler op weg naar de Woestijn
Jaap Suringa en Rob Veenvliet op pad
’t Is wat als je niet zo lenig bent !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de terugweg, 75km. vlnr : Voorop Han te Selle en Ton Jager, 2e Ron van Muilekom en André Kappert, 3e Joop van Muilekom en John Otten, 4e  Joost Blasweiler en Charles t’ Sas.